Vücudi ve Şuhudi Tevhid

Ahmed Faruki Serhendi

Kitabı okumak veya indirmek için Vücudi ve Şuhudi Tevhid çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-11-02
DOSYA FORMATI 4,50 MB
ISBN 6052071632
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu çalışma, gayet basit ve hâlis bir niyete bağlıdır; Mektûbât-ı Rabbânî’de ele alınmış “tevhîd” ve ilgili bahislerin yer aldığı birçok farklı mektûbu, 3 cild içinden süzüp ayıklayarak, müstakil bir eser bütünlüğü içinde derlemek...Belki böylece, Ahmed Fârûkî Hazretlerinin “tevhîd” ve “vücûd” bahsi etrafında, gerek Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve tâbi‘lerinin “vücûdun birliği” görüşüne karşı yönelttiği eleştirel ve tashih edici düşüncelerinin; gerekse “Zât ve Sıfatlar, Vücûd – Adem, A‘yân-ı Sâbite, Âlem-i Vehim, Zâhir – Bâtın, Rü’yet, Akıl – Cevher ve Araz” gibi meselelere dâir keşfve müşâhedelerine bağlı görüşlerinin, daha yakından ve bütünlüklü tâkibi için bir okuma imkânı hâsıl olur. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum; çünkü Ahmed Fârûkî Hazretleri hakkında günden güne yeni çalışmalar ortaya çıkmaya başlamışsa da, O’nun en temel eseri olan Mektûbât-ı Rabbânî okumaları hâlâ tutuk bir seviyede. Akademik çalışmaların genel yaklaşımı ise, müellif eserlerinden cümle alıntılayarak yapılan “vahdet-i vücûd ve vahdet-i şuhûd” karşılaştırmasıyla sınırlı. Birçok farklı baskı nüshaları bulunmasına rağmen, Ahmed Farûkî Serhendî Hazretlerini doğru okumayı mümkün kılacak nitelikli bir tercümenin de hâl-i hazırda elde bulunmuyor olması, ayrı bir mesele. Dilimize yapılan aktarımların hemen tamamına yakını, Mektûbât’ın Arapça tercümesi üzerinden yapılmış olup, bu çalışmalar maalesef eserin metâfizik içeriğini anlamakta pek de yeterli gelmemektedir. Eserin aslî lisanı olan Farsçadan Türkî lisana yapılan ilk tercüme ve hemen bütün sadeleştirmelerin ana metni olan Müstakimzâde Süleyman Saadeddin’in “Tercüme-i Mektûbât-ı Rabbânî” isimli eseri ise, lügât olarak metne sadakati tam olmakla birlikte, Türkçe ifade bakımından biraz kapalı ve maalesef, basımından kaynaklanan bir zaaf içindedir. Cümleler arası atlama ve kopukluklar mevcûd olup, bu eksiklik, kendisi esas alınarak yapılan sadeleştirmelerde dahî tekrar etmiştir. Dolayısıyla bu tercümenin müellif nüshasının, Farsça aslî nüshayla karşılaştırılarak okunması gerekir. Nitekim bu çalışma, böyle bir usûl üzerinden İmam-ı Rabbânî’yi anlamaya yönelik yeni bir tercüme/okuma denemesidir.

...ir niyete bağlıdır; Mektûbât-ı Rabbânî'de ele alınmış "tevhîd" ve ilgili bahislerin yer aldığı birçok farklı mektûbu 3 cild ... Tevhidi Şuhudi Ne Demektir-Tevhidi Şuhudi Hakkında Bilgi | Forum ... ... Vücudi ve Şuhudi Tevhid kitabının ücretsiz pdf'ini indirebilirsiniz. Bu çalışma, gayet basit ve hâlis bir niyete bağlıdır; Mektûbât-ı Rabbânî'de ele alınmış "tevhîd" ve ilgili bahislerin yer aldığı birçok farklı... Vücudi ve Şuhüdi Tevhid kitabını inceleyin, benzer kitaplarla karşılaştırın, kitap yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun. Vücudi ve Şuhudi Tevhid/Ahmed Faruki Serhendi/Büyüyenay Yayıncılık. 16.80 TL. Bu çalışma, gayet basit ve hâlis bir niyete bağl ... VAHDET-İ ŞUHUD | Sorularla İslamiyet ... . Vücudi ve Şuhudi Tevhid/Ahmed Faruki Serhendi/Büyüyenay Yayıncılık. 16.80 TL. Bu çalışma, gayet basit ve hâlis bir niyete bağlıdır; Mektûbat-ı Rabbani'de ele alınmış "tevhid" ve ilgili bahislerin yer aldığı birçok farklı mektubu, 3 cild içinden süzüp ayıklayarak... 14 TL. Bu çalışma, gayet basit ve hâlis bir niyete bağlıdır; Mektûbat-ı Rabbani'de ele alınmış "tevhid" ve ilgili bahislerin yer aldığı birçok farklı mektubu, 3 cild içinden süzüp ayıklayarak... Şuhudi tevhidde, yani Vahdeti Şuhudda salikin her şeyi bir görmesi geçicidir, birlik bilgide değil görmededir. Vahdet-i vücûdu Aklen İsbat ile alâkalı mütalâalar 21 TL. Bu çalışma, gayet basit ve hâlis bir niyete bağlıdır; Mektûbat-ı Rabbani'de ele alınmış "tevhid" ve ilgili bahislerin yer aldığı birçok farklı mektubu, 3 cild içinden süzüp ayıklayarak......