Kahin

Feyza Betül Köse

Kitabı okumak veya indirmek için Kahin çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-12-31
DOSYA FORMATI 12,96 MB
ISBN 6052105375
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Cahiliye ve Hz. Peygamber dönemi Arap ve İslâm toplumunun çeşitli unsurlarının derinlemesine ele alınması, o toplumu anlamak açısından son derece önemlidir. Münferit hâdiseler, maddi unsurlar, kısa tarih aralıkları ve toplumsal sınıfların konu edilerek ayrıntılı incelendiği çalışmalar, Siyer’e farklı açılardan bakmayı mümkün kılacaktır. Bu bağlamda ele aldığımız, dönemin sosyal yaşamında rol alan her bir sınıfın ayrı ayrı çalışmalarda incelenmesi, dönemin toplum yapısını anlama ve ilgili dini nasların anlamlandırmasında son derece önemlidir. Kâhinler, İslâm öncesi Arap toplumunun yön verici ve etkin sınıflarından birini oluşturmaktadır. Onlar, Arabın her problemini çözen, kritik durumlarda inisiyatifi ele alan, bireysel hâdiselerden içtimai olanlarına kadar her türlü konuda görüşü alınan kişilerdir. Bu sınıfın toplumla karşılıklı ilişkilerinin incelenmesi, hem dönemin Arap toplumunu daha yakından tanımak hem de müşriklerin zihin yapısını çözmek bakımından katkı sağlayacaktır.Cahiliye ve Hz. Peygamber döneminde kâhinler ve kehâneti ele aldığımız çalışmamız, dönemin Arap toplumundaki kâhinlerin özellikleri, sosyal konum ve rolleri, toplumun kâhinlere bakışı, uygulanan belli başlı kehânet türleri ve Hz. Peygamber’in hayatında kehânet anlatılarını Siyer usûlünü esas alarak ve tarihi perspektiften incelemektedir.

... kâhinler ilgi çekmiştir. İstanbul'da padişahın devlet işlerini danıştığı kâhinler vardı ... KÂHİN - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Vahşîlerle bir mecliste ay tutulmasına karşı kâhinlerin emriyle dînî bir raksa koyulmuşsunuz (Refik H. Karay). ● Kâhinâne (ﻛﺎﻫﻨﺎﻧﻪ) zf. (Fars. -āne ekiyle) Bir kâhine yakışır şekilde, kâhince. Kahin Oyunu : Kahin ile koşmaya zıplamaya kaymaya düşmeye yani maceraya hazır olun. Yön tuşlarıyla hareket edin. Tüm yıldızları toplayıp çıkışa gidin. - Kahin online oyna. ... Ünlü Kahinlerin Türkiye Hakkındaki Kehanetleri,2023 ve Sonrası! ... . Yön tuşlarıyla hareket edin. Tüm yıldızları toplayıp çıkışa gidin. - Kahin online oyna. El yazmaları yıllarca Güney Galler Halk Kütüphanesi'nde halktan gizli tutulmuş, ancak daha sonra hepsi ortaya çıkmıştır. Bu şair ve kahin kadın, çok genç yaşta vizyonlar görmeye başladı. Balkanların Nostradamus'u gözleri görmeyen kahin Baba Vanga'nın 11 Eylül'den Brexit'e kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşmişti. Peki ya bu değişimleri, bizlerden önce gören ve insanlığı uyaran kahinler doğruyu söylüyorsa? İşte, Dünya tarihinde en önemli ilk 10 kahin ve kehanetleri... 10 - Alois Irlmaier. (Osmanlı Dönemi) Âlim.(Kâhinlere gaybi haberleri getirmek için şeytanlar, tâ semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikatı şu olmak......