Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne

Ferit Salim Sanlı

Kitabı okumak veya indirmek için Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-04-30
DOSYA FORMATI 3,71 MB
ISBN 6051557823
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nden Milliyetçi Hareket Partisi’ne isimli bu çalışmada öncelikle ordunun Türk modernleşmesi sürecindeki “öncü” rolüne atıf yapılması suretiyle modern Türk tarihinde “ordu-siyaset” ilişkisinin seyrine kısaca değinilmiş ve çalışmanın merkezini teşkil eden 27 Mayıs dönemi ve sonrasında yaşanan gelişmeler irdelenmiştir. Ayrıca, sivil siyasete geri dönüşten sonra meydana gelen 22 Şubat ve 21 Mayıs hadiselerine temas edilmiş ve 60’lı yıllarda mevcut olan partilere dair de kısa bilgiler aktarılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Türkeş ve arkadaşlarının 27 Mayıs dönemindeki faaliyetlerinden aktif siyasete dâhil olmaya “kesin” olarak karar vermesine kadar geçecek olan periyod “mercek altına” alınırken, 13 Kasım hadisesi, 14’ler olarak adlandırılacak grubun faaliyetleri ve Türkeş’in yurda geri dönüşünden sonra yaşanan hadiseler tetkik edilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümü ise Türkeş’in “aktif siyasete” iltihakından, liderliğini yapacağı CKMP’nin MHP ismini alacağı 8-9 Şubat 1969 kongresine kadar olan dönemi ihtiva etmiştir. Türkeş ile birlikte “CKMP’nin hüviyetinin değişmesi”, “parti içerisinde yaşanan ihtilaflar”, “partinin meclis faaliyetleri”, “partinin meclis performansı”, “partinin bu dönemde katıldığı seçimler”, “partinin diğer siyasi müesseselerle olan münasebetleri”, “partinin fikri/siyasi dönüşümü” gibi konular, bu bölümün temel olarak temas ettiği hususları teşkil etmiştir.Cumhuriyet sonrası siyasî tarihimizin mühim bir dönemini teferruatlıca incelemesi bakımından alana katkı sağlayan Dr. Ferit Salim Sanlı, çalışmasında ayrıca dönemin siyasi yelpazesinde CKMP’nin konumu tespit etmeye çalışmış, partinin gençlik ile olan münasebeti ve “ideolojisi”ni de incelemiştir.

...5-1969) . 227 1.1. Ferit Salim Sanlı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne isimli bu çalışmada öncelikle ordunun Türk modernleşmesi sürecindeki "öncü" rolüne atıf yapılması suretiyle ... Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne... ... ... milliyetçi hareket partisi'nin öncülü olan parti. köylü partisi'nin iltihakı üzerine cumhuriyetçi millet partisi, cumhuriyetçi köylü millet partisi adıyla siyasî hayatını sürdürmeye devam etmiştir. Her Ülkücünin bilmesi gereken Milliyetçi Hareket Partisi nasıl ve ne şartlar altında kurulduğudur. Millet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adiyla siyasî hayatini sürdürmeye devam etmistir. ...Milliyetçi Ha ... Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne... ... . Her Ülkücünin bilmesi gereken Milliyetçi Hareket Partisi nasıl ve ne şartlar altında kurulduğudur. Millet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adiyla siyasî hayatini sürdürmeye devam etmistir. ...Milliyetçi Hareket Partisi'ne Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket ve 21 Mayıs hadiselerine temas edilmiş ve 60'lı yıllarda mevcut olan partilere dair de kısa bilgiler aktarılmıştır. 45 TL. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne isimli bu çalışmada öncelikle ordunun Türk modernleşmesi sürecindeki "öncü" rolüne atıf yapılması suretiyle modern Türk... ...Ekim 1958'de Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Türkiye Köylü Partisi'nin birleşmesiyle kurulan siyasi parti. (CKMP) kadar gelen parti silsilesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin "ön tarihini" oluşturmaktadır. Türkiye Siyaseti ve Politikası. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket ve 21 Mayıs hadiselerine temas edilmiş ve 60'lı yıllarda mevcut olan partilere dair de kısa bilgiler aktarılmıştır. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 16 Ekim 1958'de Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Türkiye Köylü Partisi'nin birleşmesiyle kurulan siyasi parti. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (1969 için) Milliyetçi Çalışma Partisi (1993 için). MHP), 9 Şubat 1969 tarihinde kurulan, Türk-İslam ülküsü ve özellikle Türk milliyetçiliğini savunan bir Türk siyasî partis...