Şerh-i RubaiyyatVücud ve Vahdet-i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi

Molla Cami

Kitabı okumak veya indirmek için Şerh-i RubaiyyatVücud ve Vahdet-i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-01-05
DOSYA FORMATI 12,51 MB
ISBN 6059925150
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu eser, Nakşibendî Tarîkati’ne mensûb olup Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin fikirlerinin iyi bir ta‘kibcisi ve şârihi olan Abdurrahmân Câmî’nin, vücûd ve vahdet-i vücûd meselelerini ele aldığı eserlerinden biridir.Eserlerinin büyük bir yekûnu manzûm olan müellifin, kendi nazmını şerh etmesiyle vücûd bulan bu eser, onun sâir manzûmlarında hangi teşbîh ya da mazmunla neyi kasdettiğine ışık tutuyor olması açısından pek mühimdir. Eserde temel olarak; Vâcibu’l-Vücûd, mevcûdâtın dereceleri, Hak Teâlâ için kullanılan “vücûd” ile kasdedilenin ne olduğu, vücûdun hakikati, vahdet-i vücûd, vücûd mertebeleri, vâcib ve mümkin varlıkların tanım ve farkları gibi Tasavvuf’un dakik mes’eleleri ile Kelimât-ı Kudsiyye (Nakşibendî Tarîkati'nin onbir esâsı), -anlaşılması kolay bir üslûbla- şerh ve îzâh edilmiştir. Elinizdeki çalışmanın ehemmiyetli taraflarından biri de onun, Şerh-i Rubâiyyât’ın ilk ve tek Türkçe tercümesi olmasıdır. .

...ayfa Halk Edebiyatı Şerh-i Rubaiyyat Vücud ve Vahdet-i Vücuda Dair Elinizdeki çalışmanın ehemmiyetli taraflarından biri de onun, Şerh-i Rubâiyyât'ın ilk ve tek Türkçe tercümesi olmasıdır ... Şerh-i Rubaiyyat - Vücud ve Vahdet-i Vücuda Dair | bkmkitap.com ... . . 27.75 TL. Bu eser, Nakşibendi Tarikati'ne mensub olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin fikirlerinin iyi bir ta'kībcisi ve şarihi olan Abdurrahman Camî'nin, vücud ve vahdet-i vücud... kitaphanen.com´da uygun fiyata Litera Yayıncılık markalı Şerh i Rubaiyyat Vücud ve Vahdet i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi 9786059925150 aradığınız kitabı bulabilir, güvenli alış veriş ... Şerh-i Rubaiyyat - Vücud ve Vahdet-i Vücuda Dair | bkmkitap.com ... ... kitaphanen.com´da uygun fiyata Litera Yayıncılık markalı Şerh i Rubaiyyat Vücud ve Vahdet i Vücuda Dair Rubailerin Şerhi 9786059925150 aradığınız kitabı bulabilir, güvenli alış verişinizi yapabilirsiniz. 28 TL. Bu eser, Nakşibendi Tarikati'ne mensub olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin fikirlerinin iyi bir ta'kībcisi ve şarihi olan Abdurrahman Camî'nin, vücud ve vahdet-i vücud meselelerini ele... Esmaül Hüsna'nın 99 Sırrı İslam » Tasavvuf » Şerh i Rubaiyyat Vücud ve Vahdet i Vücuda Dair Türkçede Mesnevilerde Besmele Şiirleri İslam » Tasavvuf » Şerh i Rubaiyyat Vücud ve Vahdet i... Elinizdeki çalışmanın ehemmiyetli taraflarından biri de onun, Şerh-i Rubaiyyat'ın ilk ve tek Türkçe tercümesi olmasıdır. Ürün Sepetinize Eklendi! Şerh-i Rubaiyyat - Vücud ve Vahdet-i Vücuda Dair. Molla Cami. Bu eser, Nakşibendi Tarikati'ne mensub olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin fikirlerinin iyi bir ta'kībcisi ve şarihi olan Abdurrahman Camî'nin... Şerh-i Rubâiyyât; Vücûd ve Vahdet-i Vücûda Dâir Rubailerin Şerhi. 9786059925150 litera yayıncılık molla cami. Bu eser, Nakşibendî Tarîkati'ne mensûb olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'nin fikirlerinin iyi bir ta'k?bcisi ve şârihi olan Abdurrahmân Câmî'nin, vücûd ve vahdet-i vücûd meselelerini ele aldığı... Şimdi, "vahdet-i vücûd" ismiyle bilinen tevhid anlayışını genel hatlarıyla zikredelim. Vahdet-i vücûd, vücûdun (varlığın) birliği demektir. Bizâtihi kâim olan vücûd birdir; o da Hakk Teâlâ'nın vücûdudur. Elinizdeki çalışmanın ehemmiyetli taraflarından biri de onun, Şerh-i Rubâiyyât'ın ilk ve tek Türkçe tercümesi olmasıdır. ...Muhyiddîn Ibnü'l-Arabî'nin fikirlerinin iyi bir ta'kibcisi ve sârihi olan Abdurrahmân Câmî'nin, vücûd ve vahdet Câmî'nin, vücûd ve vahdet-i vücûd meselelerini ele aldigi eserlerinden biridir. Molla Cami Kitaplığı ; 1. Genel Not: Eserin özgün adı : Şerh-i Rubaiyyat. Orjinal veya Özgün Eser Adı: Şerh-i Rubaiyyat. Türkçe. Detay / MARC Göster. Molla Cami. Bu eser, Nakşibendî Tarîkati'ne mensûb olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'nin fikirlerinin iyi bir ta'kibcisi ve şârihi olan Abdurrahmân Câmî'nin... Bu eser, Nakşibendi Tarikati'ne mensub olup Şeyhu'l-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin fikirlerinin iyi bir ta'kībcisi ve şarihi olan Abdurrahman Camî'nin, vücud ve vahdet-i vücud meselelerini ele ald...