Aile, Özel Mülkiyet ve Devletin Kökeni

Friedrich Engels

Kitabı okumak veya indirmek için Aile, Özel Mülkiyet ve Devletin Kökeni çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-12-31
DOSYA FORMATI 3,35 MB
ISBN 6257046046
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Aşağıdaki bölümler, belli bir manada bir vasiyeti yerine getirmektedir. Tarihte Morgan’ın çalışmalarının sonuçlarını kendi maddeci tarih anlayışıyla (belirli sınırlar dâhilinde bizim tarih anlayışımız da diyebilirim) bağlanıtlı olarak sunabilme ayrıcalığını kendinde tutmuş olan kişi Karl Marks’tan başka biri değildi. Bu düşünceyi tam anlamıyla bu şekilde aydınlatmak istedi. Çünkü Morgan Amerika’da bir şekilde Marx’ın kırk yıl önce öne sürdüğü maddeci tarih anlayışını yeniden keşfetmişti. Barbarlık ve medeniyet dönemlerini karşılaştırdığında, Marx ile temel olarak aynı sonuçlara ulaşmıştı. Nasıl ki Marks’ın “Kapital” isimli kitabı büyük bir iştahla intihal ediliyor ve sessiz şekilde Almanya’daki profesyonel ekonomistler tarafından da geçiştiriliyorsa, Morgan’ın “Eski Toplum” isimli kitabı da İngiltere’deki “tarih öncesi” biliminin konuşmacıları tarafından aynı muameleye maruz bırakılıyordu.Benim çalışmam, ayrılan arkadaşımın halledemediği bu problem için ancak zayıf bir ikame sunabilir. Ancak Morgan’dan aldığı birçok alıntıyla ilgili, mümkün olduğu kadar tam şekilde artırdığım önemli notlarım mevcut.

...i Baský]. Bunun sonucu, ortaya, Neue Zeit'ta yayımlanamayacak kadar büyük bir yapıt çıktı: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni ... Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni - Vikipedi ... . mülkiyet ve değişim, servetler arasında eşitsizlik, başkasının emek­. ...biridir kuşkusuz, F. Engels'in Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni (bundan böyle: AÖMDK) başlıklı kitabı. Aile içerisindeki işbölümü, erkek ile karısı arasındaki mülkiyet dağılımını düzenlemişti. Ancak henüz çok erken dönemlerde bile, sürüler aile başkanlarının özel mülkiyetine geçmişti. Yani evlilik doğal koşullar değil i ... Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni - Friedrich Engels ... . Ancak henüz çok erken dönemlerde bile, sürüler aile başkanlarının özel mülkiyetine geçmişti. Yani evlilik doğal koşullar değil iktisadi koşullar (mülkiyet vs. gibi) üzerine kurulmaktadır. İkibinbeşyüz yıldan beri özel mülkiyet, ancak mülkiyet hakları çiğnenerek korunabilmiştir. Engels'in "Ailenin, özel mülkiyetin, devletin kökeni" adlı eseri, kadının köleleşmesinin ekonomik temelini... Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (Almanca orijinal adı: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats) Friedrich Engels'in 1884 yılında yazdığı ve insanlık tarihinin ilk... ...oluşturduğu dev-let içinde örgütlenen aile rejiminin tamamen mülkiyet rejimi ...