Marksist Estetik

Prof. Dr. İsmail Tunalı

Kitabı okumak veya indirmek için Marksist Estetik çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-06-03
DOSYA FORMATI 3,58 MB
ISBN 6056934025
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Hegel diyalektiğini bir ‘mistifikasyon’ olarak niteleyen Marx, onu baş aşağı çevirerek bir ‘aşağıdan’ diyalektiğe, bir materyalist diyalektiğe nasıl dönüştürür?Marksist estetiğe göre sanatın objesi nedir ve sanatçı süjesi ile bu obje arasındaki ilgi nasıl bir ilgidir? Sanatın yansıttığı bu gerçeklik nasıl bir varlıktır?Marksizm, sanatı yalnızca bir güç, dünyayı dönüştürmek için bir araçsal bir güç olarak mı görür?Doğaya egemen olmada bu güçten yararlanılamaz mı?Toplumcu gerçekçilik bir görüş olarak nedir ve ne yapmak istemiştir?Marksist Estetik eserindeİsmail Tunalı, Marksist kuramın kurucu düşünürleri Marx, Engels ve Lenin ile birlikte, çağdaş estetik kuramcılar Lukács, Fischer ve Hans Koch’un görüşleri ışığında Marksist estetiğin temel tartışmalarını ele alıyor.

... anlayışı bir dönüm noktasıdır. İsmail Tunalı ... Marksist estetik ve sinema: erken tartışmalar - PDF... ... . Prof. Dr. İsmail Tunalı bu kitabında, büyük bir felsefi sistem olan Marksizmin içinde önemli bir yeri bulunan varlık konusunu çağdaş felsefe kavramları ve ana çizgileriyle ortaya koyuyor. Dış dünya odaklı kuramlar; genel yönleriyle, Yansıtma Kuramı ile Marksist Estetik ve Toplumcu Gerçekçilik Kuramları olarak iki başlıkta açıklanacaktır. Marksist estetik teorinin en temel sorunsalı mimesi ... Marksist Estetik - Dünya Sözlük ... . Marksist estetik teorinin en temel sorunsalı mimesistir. Bu dinamik ve etkin bir ilişkidir. Tüketici kendi ideolojisini, genel ideoloji ve estetik ideoloji dolayımlarıyla eseri tüketirken üretir. İsmail Tunalı. Hegel diyalektiğini bir 'mistifikasyon' olarak niteleyen Marx, onu baş aşağı çevirerek bir 'aşağıdan' diyalektiğe, bir materyalist diyalektiğe nasıl dönüştürür? ...gerekçelerle olduğu kadar, estetik ve ahlâkî gerekçelerle de bunlara saldırmaya başlamışlardı. Öteki Sorunlar 103 IX. Marksist Bir Ekonomi Politik Elkitabının Uluslararası Önemi 104 X. Ekonomi... ...Marksist kuramın kurucu düşünürleri Marx, Engels ve Lenin ile birlikte, çağdaş estetik kuramcılar Lukács, Fischer ve Hans Koch'un görüşleri ışığında Marksist estetiğin temel tartışmalarını ele alıyor. 12.75 TL. Marksist Estetik'in bir özelliği de değerlendirmelerin ve yorumların ilk el kaynaklarına dayandırılması ve bu kaynakların felsefe tarihi içindeki evrimi belirtmesidir. 14.40 TL. Hegel diyalektiğini bir 'mistifikasyon' olarak niteleyen Marx, onu baş aşağı çevirerek bir 'aşağıdan' diyalektiğe, bir materyalist diyalektiğe nasıl dönüştürür? Marksist estetiğe göre sanatın... Prof. Dr. İsmail Tunalı bu kitabında, büyük bir felsefi sistem olan Marksizmin içinde önemli bir yeri bulunan varlık konusunu çağdaş felsefe kavramları ve ana çizgileriyle ortaya koyuyor. Bu kitapta görüleceği gibi Caudwell Marksist estetiğin ortodoks çerçevesinin dışına çıkmış, en azından dışına çıkmaya çalışmış bir yazardı. Ortodoks Marksist estetik, sanatı bir yansıtma olarak görmüştür. 18.96 TL. Marksist Estetik eserinde İsmail Tunalı, Marksist kuramın kurucu düşünürleri Marx, Engels ve Lenin ile birlikte, çağdaş estetik kuramcılar Lukács, Fischer ve Hans Koch'un görüşleri ışığında... sonraki. marksist estetik. ara. paylaş. mimesis kuramına dayanır. Yani Marksist estetiğe göre sanat bir yansıtmadır, taklittir. sanat toplumu yansıtacaktır. 19.20 TL. Marksist Estetik-Fol Kitap- Sitemizden bütün kitapları en uygun fiyat garantisi, hızlı teslimat, taksit veya kapıda ödeme seçenekleriyle kolay...