Newton’ın Principia’sının Toplumsal ve İktisadi Kökleri

Boris Hessen

Kitabı okumak veya indirmek için Newton’ın Principia’sının Toplumsal ve İktisadi Kökleri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-09-04
DOSYA FORMATI 10,15 MB
ISBN 6051723471
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Marksizmin dar bir konuda ayrıntılı incelemeleri çok azdır. Bunların en ünlü ve bugüne dek aşılamayan örneği, Marx’ın, Louis Bonaparte’ın Aralık 1851’de gerçekleştirdiği hükümet darbesini inceleyen Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i adlı çalışmasıdır.Elinizdeki Boris Hessen kitabı da, işte bu türden, görece dar kapsamlı bir konuyu toplumsal gelişmenin ayrıntılarıyla alabildiğine aydınlatan, ender bulunan Marksist incelemelerden biridir. Kitabın konusu, 1931 yılında Londra’da toplanan Bilim ve Teknoloji Tarihi Uluslararası Kongresi’nde, Sovyet heyetinin üyesi olan o günkü Moskova Fizik Enstitüsü Müdürü Boris Hessen’in, Newton konusunda sunduğu bildiridir.“Newton’ın Principia’sının Toplumsal ve İktisadi Kökleri” başlığını taşıyan bu eşsiz bildiri, Batı’nın yarı tanrı bir deha saydığı bir bilim insanının, nasıl kendi çağının üretim güçlerinin, toplumsal ilişkilerinin, sınıf mücadelesinin, bilimsel ve düşünsel gelişme ve çekişmelerinin ürünü olduğunu, titizlikle seçilmiş somut ayrıntılar ve ödünsüz bir kuramsal yaklaşımla, inanılmaz bir durulukla gözler önüne seriyor.

... Boris Hessen'in, Newton konusunda sunduğu bildiridir ... Newton'ın Principia'sının Toplumsal ve İktisadi Kökleri ... . "Newton'ın Principia'sının Toplumsal ve İktisadi Kökleri" başlığını taşıyan bu eşsiz bildiri, Batı'nın... 12 TL. "Newton'ın Principia'sının Toplumsal ve İktisadi Kökleri" başlığını taşıyan bu eşsiz bildiri, Batı'nın yarı tanrı bir deha saydığı bir bilim insanının, nasıl kendi çağının üretim güçlerinin... Sign in. Welcome!Log into your account. kullanıc ... Newton'In principia'sının toplumsal ve iktisadi kökleri... ... ... Sign in. Welcome!Log into your account. kullanıcı adınızı. Marksist bir Newton tahlili en başta Newton'u, eserini ve dünya görüşünü bu dönemin bir ürünü olarak anlamaya dayanacaktır. 12 TL. "Newton'ın Principia'sının Toplumsal ve İktisadi Kökleri" başlığını taşıyan bu eşsiz bildiri, Batı'nın yarı tanrı bir deha saydığı bir bilim insanının, nasıl kendi çağının üretim güçlerinin......