Ashab-ı Kiram

Seyyid Abdülhakim Arvasi

Kitabı okumak veya indirmek için Ashab-ı Kiram çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-12-01
DOSYA FORMATI 6,83 MB
ISBN 9054955992
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu risâle, ümmetin temel yapısı Ashâb-ı Kiram hakkında inmiş olan ayet-i kerimeler ve nakledilmiş hadîs-i şeriflerin tafsilatlı biçimde izahıyla, onların faziletlerini aktarıcı ve haklarındaki yalan ve iftiralardan sakındırıcı malumatları muhtevi temel bir eserdir.Müslümanların üzerine itikadı vacib olan meselelerden biri de, Ashab hakkında iyilikten gayri hiçbir şey söylememek ve itikad etmemektir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi vesellem “Ashabıma sebb etmeyin...” buyurmuştur.Müslümanların vazifesi, Ashabtan, üzerlerine gelen iyiliklerin şükrünü edâya gayret etmek ve “radiyallahu anhüm” duasıyla onlara duada bulunmaktır. Çünkü bunlar din-i islâmda ileri gidip yol gösterenlerdir. Resulullaha mütabaatte ve şeriati ta‘lim, neşr ve umuma yaymakta rehber olan, şer’i hükümleri Hayru’l beşer sallallahu aleyhi vesellemden bize nakleden, din-i islâmın esâsi kâidelerini ve erkânını ilm-i yakîn ile sağlamlaştıran ve tahkim eden, Sahabe-i Kiramdır.İlk asırda mevcut olmayıp sonraları manasız söz ve yalan, iftira ve hikâyeler üzerine bina edilen Ashâb-ı Kirâm hakkındaki buğz ve adâvet ve ta‘n ve la‘nlar hep bozuk itikadlı mezheplerden yayılmıştır. Bu hezeyanların emsalinden sakınmak müslümanların üzerine vaciptir. Ashab-ı Kiram risalesi, aslî harflerle kaleme alınan orijinal nüshasıyla birlikte, sadeleştirilmeden aktarılmış, Abdülhakim Arvasî-Üçışık Hazretlerinin “Bütün Eserleri” dizisi içinde Büyük Doğu Yayınlarından çıkan 5. eseri. 

...hakkından kısaca bilgiler. "Ashâb-ı kirâm için, Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'den daha sevimli başka bir kimse yoktu ... Ashab-ı Kiram - Osmanlıca Türkçe Sözlük, Lügât, لغت ... ." Hürmet olarak Eshâb-ı kiram denir. 3. Diğer Eshâb-ı kiram: Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra Mekke'de veya başka yerlerde imana gelenlerdir. önceleri ashab-ı kiramın şanslı , doğru zamanda doğru yerde doğan zoru başaranlar o ashab-ı kiram. derecelere sahip olması gerekenler ve sahip olanlar onlar. bizler ise allah'ın torpilli kullarıyız. Ashab-ı Kiram ya da Eshab-ı Kiram ("Ulu ... Eshab-I Kiram - Türkçe Bilgi ... . derecelere sahip olması gerekenler ve sahip olanlar onlar. bizler ise allah'ın torpilli kullarıyız. Ashab-ı Kiram ya da Eshab-ı Kiram ("Ulu Ashab" veya "Ulu Sahabeler"), sahabelere verilen isimdir. Eshâb-ı kirâm, dînî hükümler husûsunda en mûteber otoritedir. Hürmet olarak Eshâb-ı kirâm denir. Ashab-ı kiram kimdir. Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olar...