Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı

Mustafa Yaşar Özoylumlu

Kitabı okumak veya indirmek için Osmanlı Sarayının Son GünleriAnkara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-04-25
DOSYA FORMATI 11,3 MB
ISBN 6052493250
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Saltanatı kaldırmak için ilk fırsat Lozan Konferansı’na resmi davet gelmeden hemen önce Sadrazam Tevfik imzasıyla Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilen telgrafta ortaya çıkmıştır; “Artık her iş tamamlandı; zafer temin edildi, eski vaziyet avdet etmelidir, padişah ve onun meşru hükümeti İstanbul’da olduğuna göre Ankara’daki teşkilatın ve hükümetin dağılması ve İstanbul’a bağlanması gerektir.” Bu hususta birkaç noktayı belirtmek gerekir. İstanbul hükümeti, bu telgrafta hâkimiyetin meşruiyeti konusunu hâlâ eski dayanaklarla açıkladığını göstermiştir. Milli hâkimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Bundan başka İstanbul hükümetinin, Ankara’ya karşı böyle bir yaklaşımla hareket etmesi; kurtuluş savaşı sonrası Ankara’sının alacağı radikal kararları da pekâlâ tahmin etmesinden ileri gelmektedir. Çünkü İstanbul hükümeti, milli hâkimiyet meşruiyetini bilmese de; savaşı kazanmış bir gazi meclisin aynı zamanda pekâlâ bir ihtilal meclisi hüviyetine de bürünebileceğini bilmektedir. “Büyük Millet Meclisi” tabirinin kendisi bile kurucu meclis niteliği barındırmakta ve meclis elde ettiği iktidarı eski sembol ve hâkimiyet düsturlarına bırakmaya niyetli olmayacaktır. Esasen saltanat ve hâkimiyet anlayışı ile ilgili en açıklayıcı tanımlamayı yine bir ihtilalci edası içerisinde Mustafa Kemal yapacaktır..

...Hükümeti ile Osmanlı Saray Hükümeti arasında iki yıl devam eden bir egemenlik savaşı yaşandı ... Osmanlı Sarayının Son Günleri - Ankara'da Milli Mücadele... ... . Sonunda "saray" kaybetti, "meclis" kazandı. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara da Milli Mücadele İstanbul da Son Saltanat Kayığı. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı. Mill ... Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara da Milli Mücadele İstanbul... ... . Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara Da Milli Mücadele İstanbul Da Son Saltanat Kayığı. Milli hâkimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. 9786052493250. 643577. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son Günleri Saltanatı kaldırmak için ilk Son GünleriAnkara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. onun meşru hükümeti İstanbul'da olduğuna göre Ankara'daki... İstanbulun fethinden sonra Boğaziçi ve Marmara sularında Osmanlı hükümdarlarının bindikleri tenezzüh teknelerine (saltanat kayığı) denilmişti. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. 9786052493250. 628849. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir. Osmanlı Sarayının Son Günleri Ankara'da Milli Mücadele İstanbul'da Son Saltanak Kayığı. Milli hakimiyetin ne demek olduğunun kesinlikle anlaşılamadığı görülmektedir....