Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu)

İmam-ı Buhari

Kitabı okumak veya indirmek için Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-11-05
DOSYA FORMATI 7,26 MB
ISBN 6057916259
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Buhârî, halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600.000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini, her bir hadisi (veya babı) yazmadan önce mutlaka boy abdesti alarak iki rekât namaz kıldığını söylemiştir. Eserini tamamladıktan sonra onu devrin en büyük hadis otoriteleri olan Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve Ali b. el-Medini'ye göstermiştir. Bu âlimlerin hepsi es-Sahih'i beğenmiş, dört hadis hariç içindekilerin sahih olduğuna şehadet etmiştir. Ukayli bu dört hadis hakkında; ‘Son söz Buhârî'nindir. Onlar da sahihtir.’ Demiştir. Buhârî, el-Cami'u's-Sahih'te bir hadisi çeşitli yerlerde değişik isnadlarla tekrar ettiğinden, eserdeki hadislerin yerlerinin eksiksiz tesbit edilmesi kolay olmadığı gibi sahabe ve tâbiin sözleri hariç muallak, mütabi' ve mükerrerlerle birlikte kitapta 9082 rivayetin ve 25.000'den fazla isnad zincirinin bulunması eserden yararlanmayı güçleştirmektedir. Bu güçlüğü gidermek amacıyla erken dönemlerden itibaren muhtelif çalışmalar yapılmış, bunlardan bazılarında tekrarlar ve isnadlar gibi sadece hadis uzmanlarını ilgilendiren hususlar ayıklanmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî’nin et-Tecridü’s-Sarih’i, Sahîh-î Buhârî’nin en meşhur muhtasarlarındandır. 

...'d-din Ahmed b. Ahmed b. Abdi'l-Latifi'z- Zebidi ... Tecrid-i Sarih Açıklamalı Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Takım) ... . Mütercimi : Darülfünun Müderrislerinden Ahmed Naim. Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 1. cilt - kitap:2 - cüz:2. Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi Birinci Cilt- Cüz:3. Ziynüddin Ahmed b.Ahmed. Some features of this site may not work without it. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Birinci bölümde, Buhârî (ö. 256/870)'nin, Yemenli Muhaddis Zebidî (ö. 893 ... Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi ve... ... . 256/870)'nin, Yemenli Muhaddis Zebidî (ö. 893/1488)'nin, Tecrid'in ilk üç cildini... 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. İmam Buhari. Yayınevi: Çelik. Yayın tarihi: 11/2019. 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. ...Buhari Muhtasarı (4 Cilt Takım) - Çelik Yayınevi - 9786057916259 - Muhammed İbn İsmail el-Buhari - - Buhârî, halk arasında Sah. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih (Şamua, Tek Cilt) (Ciltli). 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. Ukayli bu dört hadis hakkında; 'Son söz Buhârî'nindir. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. Ukayli bu dört hadis hakkında; 'Son söz Buhârînindir. Onlar da sahihtir.' Demiştir. https://www.kitapsitesi.com/urun/tecrid-i-sarih-aciklamali-sahih-i-buhari-muhtasari-4-cilt-takim. 49.50 TL. Hadisi Şerifleri toplayan kitaplar arasında en büyük şöhrete kavuşan eser ise İmam Buharinin SAHİHİ BUHARİ isimli eseridir. 225 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. ...Ahmed Naim ve Kamil Miras tarafından Türkçe'ye hediye edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığınca "Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi" ismiyle 13 cilt olarak neşredilmiştir. ...kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Sahih-i Buhari / Muhtasarı Tecrid-i Sarih kitabına benzeyen kitaplar. Kitabın basım bilgileri. Adı: Sahih-i Buhari / Muhtasarı Tecrid-i Sarih. Yazar...