Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım)

H. Hüseyin Top

Kitabı okumak veya indirmek için Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-11-29
DOSYA FORMATI 11,51 MB
ISBN 6055959678
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

“Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn.“Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.”Hz. MevlânâMesnevî’nin, öz halinde, İslâm dîninin bir ifâdesi olduğunu, İslâmî esasları dile getirip izah ettiğini anlatır. Dînin özü Allâh’a imandır. Allah aşkıdır. Aşk ile Allâh’ı sevmek, Allâh’a götüren yolda yürümektir. Mesnevî, bu esasın, bu aşkın kitabıdır; Allah aşkının doyumsuz çağlayanı, eşsiz şelâlesidir. Mesnevî, Kur’ân-ı Kerîm’in ve Allah Rasûlünün mübârek nutuklarından ifâdesi ve îzahıdır.“Kaba kuvvetin, ihtiras ve şehvetin putlaştığı böyle bir çağda, pek çok insan, aşk yolunda yeni rehberler arıyor. Mevlânâ’lar bulmak istiyor. Oysa onun rûhu, Mesnevî beyitleri arasında gezip dolaşıyor. Ancak ne kadar tuhaftır ki, bizim Mevlânâ’mız, en az bizim ülkemizde tanınıyor. Buna da Mesnevî dilinin Farsça, tercüme ve şerhlerinin de eski Türkçe olması bahâne ediliyor. İşte aziz dostum, sevgili yol arkadaşım Hüseyin Dede Efendi, yeni nesli Mevlânâ ile tanıştırmak ve onun fikirlerine âşinâ kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevî şerhi hazırlıyor. Böylece dil ile ilgili bahâneleri de ortadan kaldırmış oluyor.”Doç. Dr. Emin Işık“Hüseyin Top’un kaleminden çıkan şerh, bu hâliyle birkaç yönden takdîre şayândır. Önce, kendileri şerh zincirinde elden ele geçen bir ışık selinin içinde yol almaktadır. Buna, kaptan kaba boşlama geleneğinin devâmı için ihtiyaç bulunuyor. Şu kadar ki, Hüseyin Top şerhi, bu şerhten önce yapılanları atlamadığı için Ahmed Avni Konuk, Tâhir’ül Mevlevî ve Abdülbâki Gölpınarlı şerhleri – ki bu dolu bir yüzyıl demektir -arasında kurulantarihî sürekliliği sürdürüyor. Şu kadar ki, Hüseyin Top’un şerhi, ileri yıllarda yapılacak “Mesnevî” şerhleri için dikkate değer bir basamak konumunda olacaktır. İkinci olarak, bu şerh, dünü bugüne, bugünlerimizi yarına bağlayacak bir şirâze hükmündedir. Bu topraklarda bin yıl sürmüş ruhî--ma’nevî serüvenimizi ikinci bin yıla taşıyacak iddiasız, fakat Allâh’ın rızâsına mâtuf, müthiş bir adımdır. Nihâyet, onun bu şerhi, saldığı ışık tufanı ile inananların kalplerinde insan--Allah bağlantısı için esaslı bir köprü kurmaktadır. Bu şerh ile artık, Hüseyin Top ismi de himmete ermiş kutlu şârihler arasına katılmış oluyor.” Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar

...nıştırmak ve onun fikirlerine aşina kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevi şerhi hazırlıyor ... Mesnevi-i Manevi Şerhi 12 Cilt Takım Pdf İndir - EPDF KİTAP İNDİR ... . H. Hüseyin Top. *Haza kitabu Mesnevi vehüve usulu usul-i usulid-din. *Bu Mesnevi, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.* Hz. Mevlana Mesnevi'nin, öz halinde, İslam dininin bir ifadesi olduğunu... Seni gördüğüme sevindim AtılgOkuy - Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım) itibaren H... Türkçe dil 1 Kasım 2019 Gönderen Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım) H. Hüseyin Top. "Haza kitabu Mesn ... Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım) / H. Hüseyin Top... - GittiGidiyor ... ... Türkçe dil 1 Kasım 2019 Gönderen Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım) H. Hüseyin Top. "Haza kitabu Mesnevi vehüve usulu usul-i usulid-din. "Bu Mesnevi, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.". Hz. Mevlana. Belirtilen tüm özellikler bilgilendirme amaçlı olup, farklı nitelikte özellikler olabilir. Ürünü satın almadan evvel ürünü satan satıcı ile teyit etmenizi öneririz. Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım). 604.8...