Türklerde Felsefi Düşünce

Dr. A. Akif Poroy

Kitabı okumak veya indirmek için Türklerde Felsefi Düşünce çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-07-16
DOSYA FORMATI 9,54 MB
ISBN 6057620101
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Türk düşünürleri neler biliyorlardı? Ne düşündüler? Neleri anlatmaya çalıştılar? Neleri araştırıp, neleri nasıl çözümlediler? Ne öğretmeye çalıştılar? Ne öğrettiler? Ve onların derin öğretilerinden biz ne anladık? Ne kazandık?Bu çalışmada; binlerce yıldır Gök-Tanrı inancında “Eşitler arasında eşitlik,” kavramıyla Ön-Türk uygarlığından beri ürettiğimiz, bize ait Türk felsefi düşüncesini, Türk töresini, Türkçe düşünen, Türkçe yazan, Türk’ün tüm Türk dünyasının felsefi düşüncesini ve bunu üreten Türk filozof ve düşünürleri yansıtıldı.Binlerce yıllık tarihimizde dün olduğu gibi bugün de Farabi, İbni Sina, Maturidî, Mevlana, Molla Fenarî, Cengiz Aymatov dünyayı etkileyen düşünürlerin birikimini okuyup anlamak, yetkinliğimizi arttıracaktır ve yeni açılımlarla yeni düşünceler üretmemize yardımcı olacaktır.Bu kitap aynı zamanda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın oluşturacağı kültürel ve ekonomik bir Türk Birliği’ni gerçekleştirecek felsefi düşünce düzeyinde temel oluşturacak çok önemli bir çalışmadır...Bütün dünyaya dağılmış tüm Türk soyluların kütüphanesinde olması gereken bir kitap...

...in değişik tanımlarının olmasının nedeni, dayandırıldığı felsefi görüşlerdir ... Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri | CeReZFoRuM ... . ve doğrudan katılmaya hazırlamak; kuranı ile pratiği, bilimsel bilgi ve düşünce ile davranışı kaynaştırmak. Türklerde Felsefi Düşünce [ A. Akif Poroy ]. Bilge Karınca Yayınları. kültürel ve ekonomik bir Türk Birliği'ni gerçekleştirecek felsefi düşünce düzeyinde temel oluşturacak çok önemli bir çalışmadır... Türkiyede Felsefenin Evrimi Tanzimat Öncesi Türkiyede düşünce hayatı Tanzimata k ... Türkiye'de Düşünce Tarihine Katkı Sağlamış 10 Çağdaş Felsefeci ... ... Türkiyede Felsefenin Evrimi Tanzimat Öncesi Türkiyede düşünce hayatı Tanzimata kadar tamamıyla dinsel düşüncenin etkisi altında idi. İctihad kapısının kapatılmış olmasıyla felsefi gelişme de durmuştu. 35 ileti • 1. bét (Toplam 3 bét) • 1, 2, 3. Türk Kağanlığı Döneminde Düşünce Hayatı- Felsefi İnceleme. Eski Türklerin de yazılı değili uygulamalı bir düşünce hayatı güttüğü düşünülebilir. ...Felsefe ve Felsefeciler-Filozoflar Felsefi Çalışmalar Tarihi Cumhuriyet sonrası felsefe tarihi önemli isimler felsefi Tek tip düşünce hakimdir. Siyasi ortam düşünceleri devrimler uğruna yönlendirmiştir. Bunun için alanda uzman akademisyenlerden, Türkiye'de eğitim sisteminin felsefi temelleri, eğitim sisteminde yaşanan sorun ve sıkıntıların çözümünde gerekli olan felsefi arka plana dair görüş aldık. Türklerde Felsefi Düşünce kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. Dr. Akif Poroy kitapları ve Dharma Yayınları 2011 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 6 milyon kitap NadirKitap.com'da. EPİKÜROS. Ne kadar soyut görünürse görünsün, her felsefi düşünce, çağının toplumsal ve ekonomik koşulları içinde biçim kazanır ve bize o çağın toplumsal ve ekonomik koşullarını da yansıtır. ...da özgün felsefi düşünceleriyle evrensel felsefi birikime önemli katkılar yaptıkları görülmektedir. Düşünce Ekseni Ve Hayaller İlişkisi. 04 Eylül 2019. Zihinsel Etkinliklere Hayal Perspektifinden Bakış. "Felsefî Düşünce" ile Etiketlenen Konular. Cumhuriyet dönemi düşünce hayatı. Mondros Mütarekesi'ni takiben İstanbul'un ve Anadolu'nun Müttefikler tarafından işgali üzerine İstiklâl... Felsefe deyince ak...