Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım)

İbn Kayyım El-Cevziyye

Kitabı okumak veya indirmek için Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-09-25
DOSYA FORMATI 8,38 MB
ISBN 9755749198
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Medâricu’s-sâlikîn beyne menâzili iyyâke na‘budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Burada şunu belirtmemiz uygun olur ki, günümüzde akîde dinin temel rüknü olmasına rağmen Müslümanların kalbinden silinmeye yüz tutmuştur. İşte bu kitapta, İbn Kayyım el-Cevziyye, Kur’ân’a dayanarak imanın gerçek manalarını ve ibâdetin sağlam esaslarını açıklamaktadır. Zaten kitabın konusu da Kur’ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu’s-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. “Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” ayetini birtakım mertebelere ayırmış ve her bir mertebeyi izah ve tarif etmiştir. Muhabbet, havf, recâ, himmet... menzilleri gibi. Ayrıca İbn Kayyım, her bir mertebenin derecesini ve her mertebenin kendi içerisinde ihtivâ ettiği türleri de açıklamıştır. Aynı şekilde sahih akîdeyi destekleyen konular ve kıymetli açıklamaları da buna ilâve etmiştir. Yine İbn Kayyım kitabını gerekli bazı nükte ve hikmetli sözlerle de süslemiş, inanç ile ilgili olarak gerekli gördüğü yerlerde görüş ve fikirlerini de belirtmiştir. Eser bu yönleriyle Kur’an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur, diyebiliriz.

...ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur diyebiliriz ... MEDARİCUS SALİKİN Kurani Tasavvufun Esasları / 3.cilt TAKIM... ... . Medaricu's Salikin (3 Kitap Takım). İbn Kayyim el-Cevziyye. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. O, Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç cildde son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. İbn Kayyım el-Cevziyye. Kitap Tanıtımı. İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Medâricu's-Sâlikîn beyne menâzili iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-S ... Medaricus Salikin 1-2-3 (3 Kitap Takım) | benlikitap.com ... . Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. ...ve gerekse düşünce hayatında, İbn Kayyım'ın yukarda tasvir ettiği gibi, Kur'an dışı yol ve yöntemler takip ediliyor. Medaricu's Salikin 3. Cilt; Kur'anı Tasavvufun Esasları. Eser bu yönleriyle Kur'an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur diyebiliriz. Medaricu's Salikin 3. Cilt. İbn Kayyim el-Cevziyye. ...ve gerekse düşünce hayatında, İbn Kayyım'ın yukarda tasvir ettiği gibi, Kur'an dışı yol ve yöntemler takip ediliyor. Medaricu's Salikin 3. Cilt; Kur'anı Tasavvufun Esasları....