Kurum İmajı Oluşumu ve Ölçümü

Kollektif

Kitabı okumak veya indirmek için Kurum İmajı Oluşumu ve Ölçümü çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2008-04-29
DOSYA FORMATI 8,70 MB
ISBN 9752958050
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Hayatımızda önemli bir kavram olan “itibar”, gerçekte uzun dönem içinde imajın özümsenmesi, algılanması ile oluşmakta, imaj kavramı pazarlama, halkla ilişkiler, çevre, kurumsal yönetim ve stratejik planlama gibi pek çok disiplinin içinde yer almakta.Günümüzde artan rekabet nedeniyle işletmeler fark yaratmak ve rekabet avantajı sağlamak için, artık sadece ürünler, işlevler, özellikler ve kalite boyutlarında değil, kurum imajı ve itibarıyla da rekabet etmekte. Kurum imajı işletmenin en önemli değerlerinden birini oluşturmakta. Kurum imajı, işletmenin tüm paydaşlarının yani iç ve dış hedef kitlelerinin o işletmeye ilişkin izlenimlerinin, duygularının, akılcı düşüncelerinin ve algılamalarının tümünü ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kurum imajına ilişkin stratejileri ele almak değil kurum imajını kavramsal olarak tanımlamak, sınıflandırmak, kurum imajını oluşturan unsurları ve kurum imajının önemini ortaya koymak; böylece imaja ilişkin bir alt yapı oluşturmaya çalışmaktır. Ayrıca çalışmada kurum imajının ölçülmesi için kullanılacak çeşitli araştırma yöntemleri sıralanmış, ulaşılmak istenen bilgi türüne göre sınıflandırılmıştır. Bu kitap kurum imajı ve ölçümü konusu ile ilgilenen akademisyenler, pazarlama yöneticileri, halkla ilişkiler yöneticileri, üst düzey yönetim, danışmanlık şirketleri gibi stratejilerin uygulanmasında yardımcı olan kişiler ve işletmelere ışık tutacak bir kaynaktır.

...rum imajı işletme hakkında insanların aklın-daki izlenimlerin tümüdür ... PDF Çalişan Personeli̇n ... . KDV oranı %0. Baskısı yok. Kurum İmajı; Oluşumu ve Ölçümü. Bu kitap kurum imajı ve ölçümü konusu ile ilgilenen akademisyenler, pazarlama yöneticileri, halkla ilişkiler yöneticileri, üst düzey... Kurum imajı işletmenin en önemli değerlerinden birini oluşturmakta. Bu kitap kurum imajı ve ölçümü konusu ile ilgilenen akademisyenler, pazarlama yöneticileri, halkla ilişkiler yöneticileri, üst... Bu kitap kurum imajı ve ölçümü konusu ile ilgilenen akademisyenler, ... PDF KURUMSAL İMAJ | Kurum İmajını Etkileyen Unsurlar ... ... Bu kitap kurum imajı ve ölçümü konusu ile ilgilenen akademisyenler, pazarlama yöneticileri, halkla ilişkiler yöneticileri, üst düzey yönetim, danışmanlık şirketleri gibi stratejilerin uygulanmasında yardımcı... Kurumsal İmajın Oluşumu. 6 3.4. Köktürk, M. s., yalçın M., çobanoğlu e. (2008). Kurum İmajı Oluşumu ve Ölçümü, Beta Yayınları, İstanbul. • Kurum İmajı Oluşumu ve Ölçümü. Kurum imajı işletmenin en önemli değerlerinden birini oluşturmakta. Bu kitap kurum imajı ve ölçümü konusu ile ilgilenen akademisyenler, pazarlama yöneticileri, halkla ilişkiler yöneticileri, üst... or download with email. Kurum Kimliği, İmajı, Kültürü ve İtibarı. 1997) ♯ Kurum İtibarının Bileşenleri Üzerine Bir Araştırma: Sağlık Hizmeti Üreten bir Kamu Kurumunda İç Paydaşlar İtibarı Nasıl. Kurum imajı işletmenin en önemli değerlerinden birini oluşturmakta. Bu kitap kurum imajı ve ölçümü konusu ile ilgilenen akademisyenler, pazarlama yöneticileri, halkla ilişkiler yöneticileri, üst... Örgütsel İmajın Öncülleri ve Oluşumu İmaja ilişkin düşünceler algısal ve kişiye özgü olduğundan her zaman için gerçek olanla uyuşmayabilir. Bu durumda herkesin bir imajı olabilir, ancak bu imajın......