On İki İmamın Hayatı ( El- İrşad)

Şeyh Müfit

Kitabı okumak veya indirmek için On İki İmamın Hayatı ( El- İrşad) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-05-30
DOSYA FORMATI 3,43 MB
ISBN 6058087736
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu kitap 12 İmamın Hayatını anlatan en eski Kaynak kitaptır. Kitabın Yazarı Şeyh Müfid948 yıllarında dünyaya gelmiş döneminin sayılı alimlerindendir. Elinizde tutmuş olduğunuz bu kitap 900 yılların sonuna ait ilk kaynak eserlerdendir.

...kabri etrafında teşekkül eden külliye ... 12 İMAM KİMDİR? | İslam ve İhsan ... . Search for: Posted in Ehlibeytin Hayatı. On İki İmamlar - İmam Hasan. [5]- İrşad-i Müfid, s.173. Menakıb-ı Şehraşub, c.4, s.35. El-İmamet-ü ves-Siyase, c.1, s.164. Hocası Cüveynî hazretlerinin "El-İrşâd" adlı eserini şerhetmiş, açıklamıştır. Bu sebeble "Şârih-i İrşâd" lakabıyla meşhûr olmuştur. İmâm-ül-Haremeyn Cüveynî hazretleri buyurdu ki: "İlim, iki kısımdır. İmam Ali Zeynülâbidin (a.s) on iki i ... El İrşad - On İki İmamin Hayati - ePttAVM ... . İmam Ali Zeynülâbidin (a.s) on iki imam silsilesinin dördüncüsüdür. Meşhur kavle göre Hicri 38 yılının... [22] - El-İmam Zeynu'l-Abidin (a.s), s.417. [23] - Celau'l-Uyun, s.841. [24] - İrşad, c.2, s.155. Konuyu zahir ilimleri ve batın ilimleri diye iki kategoride ele alacak olursak, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelâm gibi zahirî Allah ona rahmet eylesin ve kendisinden razı olsun. İmam Şafiî (rh.a.) ve Zühd Hayatı. Samarra'da oturduğu El-Asker Mahallesine nisbetle El-Askerî diye meşhûrdur. On iki imâmın on birincisidir. Sen Bir Güneşsin Işığını Kaybetme » Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı. Bizlere lazımdır ki Ehli Beyt'in Velâyet ve kerâmatı kemâl'i fazileti on iki İmâm efendilerimizle sınırlı bilinmeye. Bugün tamam oldu on iki İmâm Evlâdı Muhammed (sav) eylesin bize emân....