Asya Türk Hun İmparatorluğu

Erkan Hacıfazlıoğlu

Kitabı okumak veya indirmek için Asya Türk Hun İmparatorluğu çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-11-04
DOSYA FORMATI 12,85 MB
ISBN 6057702241
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Türk adının Hz. Nuh ile olan bağlantısı;Türkçülük ve Turan ideolojisi;Avrupa medeniyetinin kurucusu olan Etrükslerin Türklük’le olan bağlantısı;Türk soyundan bir kol olan Asya Hunları ile Ak Hunlar’ın kronolojik tarihi;Mete’nin icat ettiği ıslık çıkaran ok ile babası Teoman’a karşı yaptığı darbe;Mete’nin kurduğu askeri teşkilat;Çin’in Türklere on yıllarca verdiği vergi;Çin Seddi’nin yapılması;Türklerin birliği bozulduğunda aksaçlıların yönetime el koyması;Fergana’nın kan terleyen atlarının sırrı;Ak Hun sikkelerinde bulunan ay-yıldızın anlamı;Türklerin inanç dünyaları, asker kişilikleri, aile bağları, beslenme alışkanlıkları, dilleri, yazıları, meclisleri, takvimleri, adalet anlayışları, savaş aletleri, müzikleri, sporları, giyimleri, cenaze törenleri, kurt efsanesi...Velhasıl,Türklerin hükmettikleri imparatorlukların tüm etki alanı, yakın geçmişle de bağlantılar kurularak, sade ve bilimsel bir metotla okuyucuya sunulmuştur.

...lu. Bu kitapta Türklerin kökeni, Türk adının anlamı, Türkçülük, Turancılık ve Türklerin MÖ 2 ... Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Hakkında Kısa Bilgi » Tarih Bilimi ... .000'li yıllardan gelen tarihi... Büyük Hun İmparatorluğu ya da Asya Hun İmparatorluğu (Çince: 東匈奴, Hiung-nu), Çin Hun İmparatorluğu'nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir. Büyük Hun İmparatorluğu ya da Asya Hun İmparatorluğu. (Çince: 東匈奴, anlamı: Doğu Hiung-nu), MÖ 220'de yaşamış eski TürkçedeKun, Çince Hiung-nu, batı dillerinde Hun adıyla geçen Türk devleti... NOT: Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk Devleti Asya Hun devletidir ... Büyük Hun İmparatorluğu ... ... NOT: Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk Devleti Asya Hun devletidir. Çiçi ayrıca Fergana ve Baktria bölgesini de Batı Hun İmparatorluğu topraklarına kattı. Asya Hun Devleti. ''Hun'' sözü Türkçede "insan, halk" anlamına gelmektedir. •UYARI : Büyük Hun İmparatorluğu, M.Ö. 220 yılında Türkler tarafından kurulan ilk imparatorluktur. Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu. Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda, Çin'de kurulan Chou devletinin (M.Ö. 1050-256) Türklerle ilgisi üzerine dikkat çekilmiş... Orta Asya'da bilinen ilk siyasi Türk gücü Asya Hun Devleti'dir. 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır. Hunlar Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardır. Asya Hun İmparatorluğu'nun Tarihi:Metehan,Teoman dönemi.... Çin Seddi neden yapılmıştır? Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Hun İmparatorluğu, komşu ülkeleri ve Çin topraklarının bir... Mete Han güçlü bir ordu kurup , Asya'daki bütün Türk boylarını Hun yönetimi altında topladı ve Çinlilerle savaştı . Bozkırların İmparatorluğu Bilinen ilk Türk devletlerinden biridir ....