Anadolu’da Alevi Ocakları ve Grupları

Dr. Cenksu Üçer

Kitabı okumak veya indirmek için Anadolu’da Alevi Ocakları ve Grupları çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-12-31
DOSYA FORMATI 6,77 MB
ISBN 6057596475
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu çalışmada geçmişte her biri Bektâşîler, Erdebil Sûfiyân Süreği Tâlibleri (Kızılbaşlar), Ağu İçenler, Baba Mansurlular, Dede Garkınlılar, Kureyşanlılar gibi mensup olduğu ocakla anılan, günümüzde ise daha çok Alevî nitelemesi ile isimlendirilen, dînî ve sosyal hayatlarını tasavvuf ve tarikat hayatı kalıplarında şekillendiren ocak/topluluk ve gruplar ele alınmıştır.Alevî geleneğe mensup ocakların her biri farklı silsileler ve tasavvufî ekol mensubiyetine sahiptir. Bu farklılıkların yanı sıra şehirleşmeyle ortaya çıkan yeni gruplaşmalar, Alevî gelenek mensupları arasında geleneğe rengini veren ana unsurlarda dahi bazı farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim ‘Hakk, Muhammed, Ali’ kabulü, dört kapı kırk makam anlayışları, yürütülen âdâb ve erkân, söz konusu âdâb ve erkâna dair eserler, cemler, semahlar, cemlerde ve semahlarda okunan deyiş ve nefesler, musâhiblik gibi toplumsal kurumlar, bunların kavramsallaştırılması ve uygulaması gibi gelenek mensupları arasında hemen hemen bütün alanlarda görülen farklılıklar, farklı ocak, silsile ve tasavvufî gelenek mensubiyetinin ve şehirli yeni oluşumların açık bir sonucudur. Bu durum, kabul edilen bir hakikatin tezahürünün devam ettiğini göstermektedir. Zira geleneğe göre “Yol bir, sürek bin birdir.”

...çer. Bu çalışmada geçmişte her biri Bektâşîler, Erdebil Sûfiyân Süreği Tâlibleri (Kızılbaşlar), Ağu İçenler, Baba Mansurlular, Dede Garkınlılar ... Anadolu'da Alevi Ocakları ve Grupları - Dr. Cenksu Üçer ... ... 48 TL. ...ocakla anılan, günümüzde ise daha çok Alevî nitelemesi ile isimlendirilen, dînî ve sosyal hayatlarını tasavvuf ve tarikat hayatı kalıplarında şekillendiren ocak/topluluk ve gruplar ele alınmıştır. ...tasavvuf ve tarikat hayatı kalıplarında şekillendiren ocak/topluluk ve gruplar ele alınmıştır. Alevî geleneğe mensup ocakların her biri farklı silsileler ve tasavvufî ekol mensubiyetine sahiptir. 41.80 TL. ...ocakla anılan, günümüzde ise daha çok Al ... Anadolu'da Alevi Ocakları ve Grupları Satın Al | OdaKitap.com ... . Alevî geleneğe mensup ocakların her biri farklı silsileler ve tasavvufî ekol mensubiyetine sahiptir. 41.80 TL. ...ocakla anılan, günümüzde ise daha çok Alevî nitelemesi ile isimlendirilen, dînî ve sosyal hayatlarını tasavvuf ve tarikat hayatı kalıplarında şekillendiren ocak/topluluk ve gruplar ele... Cenksu Üçer. Bu çalışmada geçmişte her biri Bektâşîler, Erdebil Sûfiyân Süreği Tâlibleri (Kızılbaşlar), Ağu İçenler, Baba Mansurlular, Dede Garkınlılar, Kureyşanlılar gibi mensup olduğu ocakla anılan... 38.40 TL. ...tasavvuf ve tarikat hayatı kalıplarında şekillendiren ocak/topluluk ve gruplar ele alınmıştır.Alevî geleneğe mensup ocakların her biri farklı silsileler ve tasavvufî ekol mensubiyetine... Bu grup ocaklar, Anadolu dışında Bulgaristan coğrafyasında da örgütlenmiştir. Ocaklar, Anadolu'da adeta Alevi inancının tapusudur. Bu realite, kurum olarak bizim de varlık sebebimizdir. Anadoluda alevi ocakları ve grupları. 9786057596475 ankara okulu yayınları cenksu üçer. Alış-Veriş Listeme Ekle. Anadolu'da Alevi Ocakları ve Grupları. bütün alanlarda görülen farklılıklar farklı ocak silsile ve tasavvufî gelenek mensubiyetinin ve şehirli yeni oluşumların açık bir sonucudur. ...Garkınlılar Kureyşanlılar gibi mensup olduğu ocakla anılan günümüzde ise daha çok Alevî nitelemesi ile isimlendirilen dînî ve s. Alış-Veriş Listeme Ekle. Anadolu'da Alevi Ocakları ve Grupları. .....