Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası

Ömer Mahir Alper

Kitabı okumak veya indirmek için Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2004-10-12
DOSYA FORMATI 8,30 MB
ISBN 9756403276
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Türkiye'deki felsefe tarihine dair araştırmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hiç kuşkusuz diğer alanlarda olduğu gibi felsefe alanında da önemli bir araştırma aracı olan bibliyografik çalışmaların yeterli hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bu alandaki bir yetersizlik, sadece Türkiye'deki felsefi gelişimin tarihsel süreç içerisindeki yerini, konumunu, temek özelliklerini ve gidişatını belirleme noktasında değil, aynı zamanda bugünün şartlarında felsefi söylemin yeniden inşasında da başarısızlığa yol açmaktadır. Zira tarihte üretilmiş felsefi birikimin doğru bir biçimde tespiti, tahlili, anlaşılması ve yorumlanması öncelikle bu alanda ortaya konulmuş eserlerin belirlenmesini gerekli kıldığı gibi, böyle bir birikimin gelecek kuşaklara aktarılması, onunla bir diyalog içerisine girilmesi ve bunun sonucunda yeni bir felsefi sentezin ve üretimin sağlanması da yine bu alandaki çalışmalara vukufiyeti lüzumlu hale getirmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'de oldukça uzun bir geçmişe sahip olan felsefe tarihinin sadece belli bir kesitine yönelen ve kendisini, telif olarak hazırlanmış Arapharfli Türkçe basmalarla sınırlayan bu bibliyografik çalışma, böyle bir gerekliliğe ve ihtiyaca binaen hazırlanmıştır.

...ağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hiç kuşkusuz diğer alanlarda olduğu gibi felsefe alanında da önemli bir araştırma aracı olan bibliyografik ... Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası ... ... Ömer Mahir Alper. Türkiye'deki felsefe tarihine dair araştırmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hiç kuşkusuz diğer alanlarda olduğu gibi felsefe alanında da önemli bir araştırma aracı olan... Download Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası Pdf Book, check this link below, some of author may forbid or remove links from the website sources. This book list for those who looking for to read and enjoy the Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası, you can read or download Pdf/ePub books and don't ... Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası ... . This book list for those who looking for to read and enjoy the Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası, you can read or download Pdf/ePub books and don't forget to give credit to the... Anasayfa Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası. Ömer ...