Resulullah'ın (s.a.v) Hutbeleri (2 Cilt Takım)

Kitabı okumak veya indirmek için Resulullah'ın (s.a.v) Hutbeleri (2 Cilt Takım) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-06-01
DOSYA FORMATI 6,48 MB
ISBN 6057689139
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

I. Cildi Oluşturan Bölümler:Kur’an, İlim ve Zikir: Ubudiyet (ibadetler):Muamelat (İnsani ilişkiler)II. Cildi Oluşturan Bölümler:Mücadele Ahlakı (Cihad)İmtihan Alanları (Fitneler)Resûlullah (sas) , Ailesi ve AhsâbıKıyametAlametleri ve Ahiret Genel Özellikleri:Peygamber Efendimiz’in (sas),çeşitli zaman ve mekanlarda irad etmiş olduğu temel hadis ve siyer kayanlarından derlenmiş olan 522 adet hutbesini içeren bu eser, ülkemizde bu kapsamda Türkçe çevirisinin yanısıra Arapça orijinalinin de karşılıklı sayfalar içerisinde sayfa ve paragraf tutar bir sunumda hazırlanmış özgün bir çalışmadır.Çeviride metnin anlaşılır bir Türkçeye aktarılmasına özen gösterilmiş, bu bağlamda orijinal metne sadakat ile birlikte okuyucunun eseri daha rahat okumasına sağlamak adına oldukça titiz bir çalışma yürütülmüştür. Kitapta birçok isim geçmektedir. Bunların Türkçede doğru şekilde yazımı için gayret gösterilmiş ve bağlamda bir standartlık oluşması adına Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi imlası esas alınmıştır.Eserde tüm hutbelere bir sayı numarası ve konu başlığı belirlenmiştir. Arapça tasnifatında yer alan konu başlıkları büyük çoğunluğu birebir çevirisi olmak ile birlikte bazı yerlerde Türkçe ifade ediliş biçimi bakımından daha uygun olacağı düşünülerek yaklaşık anlam veya genel bir mana verilerek çevrilmiştir.Ancak bunun ile birlikte rivayetin senedinden başlayıp ana metinin bütünü tam çeviri olup, orada luzümlu görüldüğü yerlerde yaklaşık anlamlar sadece parentez içinde veya dipnotlarda izahlar ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda tercümede metne azami ölçüde sadık kalınmıştır.Dipnot yazım usulünde ise kolaylık olması açısından, Kütüb-ü Sitte’de yalnızca kitap/bab isimleri ve hadis numaraları yazıldı, diğer ciltli eserlerde ise cilt numarası, sayfa numarası ve önemli bazı yerlerde ise kaynaktan hadisi kontrol etme imkanı vermesi açısından parantez içerisinde hadis noları da yazılmıştır. Arapça metinde ise tahriç usulleri açısından kamil bir gösterim yapılarak, ilgili rivayetin geçti kaynağın tüm bilgileri yer almaktadır. İkinci cildin sonunda bu kaynakların detaylı biyografik bilgileri yer almıştır. Bu çalışmanın en güzel yönlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz, hutbelerin Türkçe tercümelerinin hemen karşı sayfasına Arapça metinlerine yer verilmiş olmasıdır. Karşılıklı okumayı kolaylaştırma için, sayfanın başı ve sonu ile ayrıca paragraf sayısı da bire bir örtüşmektedir. Bu şekli ile iki dil üzerinden bir karşılaştırma ve okuma yapmak isteyenler için böyle bir yöntem oldukça istifadeli olacaktır.Hutbeler kitabı, hem içeriği hem 5 renk baskısı ve hem de oldukça güzel/albenili hazırlanmış cildi ile göz dolduran, ülkemizde hadis ve siyer alanında bu konsepte hazırlanmış eserlere olan ihtiyacın karşılanmasında önemli bir katkıda sağlayacağı şimdiden belli olan bu çalışma ile Siyer yayınları bu alanda çıtayı bir seviye daha yukarı taşımıştır

...l 20190. 1 Resulullah (S.A.V.)'ın Dilinden Hutbeler - 2 Bir Cuma 2 Tem ... Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı ve İslam Daveti (2 Cilt Takım)... ... . 2010 - 6:13. Bütün kardeşlerimin Cuma'sını tebrik ederek Resulullah (S.A.V)'in okuduğu hutbelerden birini daha aktarıyorum... Resulullah'ın (s.a.v) Hutbeleri (2 Cilt Takım). Siyer Yayınları. %35 İndirimli. I. Cildi Oluşturan Bölümler: Kur'an İlim ve Zikir: Ubudiyet (ibadetler): Muamelat (İnsani ilişkiler) II. 3- Resûlullah (s.a.v)'In Hastalığı Ve Refiki A'lâ'ya Ulaşması ... Resulullah'ın (Sav) Hutbeleri (Lüks Termo Deri Kapak 2 Cilt) - Ahmed... ... . 3- Resûlullah (s.a.v)'In Hastalığı Ve Refiki A'lâ'ya Ulaşması 10. Üsâlme Bin Zeyd'in Bülka Üzerine Gönderilmesi: 10. Resûluhah (s.a.v)'In Ölüm Dalgınlığı: 13. Dersler Ve İbretler. İlköğretİrnde belirli standartlar ol-mayınca, daha ileri seviyedeki eğitim ve öğretim için belli kurallardan bahset-mek daha da zorlaşmaktadır. A. RESULULLAH (s.a.v.) DÖNEMİNDEN ÖNCEKİ DURUM. Start by marking "Mekke ve Medine Dönemi (2 Cilt) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı ve İslam Daveti by Celalettin Vatandaş. Problem: It's the wrong book It's the wrong edition Other. Hz. Muhammed'in babası Abdullah o henüz doğmadan ölmüştü. Annesi Amine (Emine) de altı yaşındayken ölünce çocukluğu dedesi Abdülmuttalib sonra da amcası Ebu Talip'in yanında geçti....