Hz.Hud Fassı

Cemalnur Sargut

Kitabı okumak veya indirmek için Hz.Hud Fassı çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-09-17
DOSYA FORMATI 12,46 MB
ISBN 6059901659
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

“Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutmuş olmasın. Benim Rabb’im kuşkusuz sırât-ı müstakîm üzeredir.” (Hûd, 56) Bu fassta İbnü’l-Arabî Hazretleri, Hûd kelimesini ahadiyet ismi ile açıklıyor. Ahadiyet, Allah’ın zâtının “İstedim ki bilineyim” hadîs-i kudsîsiyle ortaya çıkan ilmidir ki bunu akılla bilmeye değil, gönülle hissetmeye izin verilmiştir. Ahadiyet üç mertebe üzerinden anlatılıyor. Birincisi zâtın ahadiyetidir; Allah’ın zâtında hiçbir bölünme olamayacağını, O’nun Tek ve Bir olduğunu açıklar. İkincisi isimlerin ve sıfatların ahadiyetidir; bütün isim ve sıfatlar zat içinde birdir. Sadece aklî yönden bu isim ve sıfatlar farklı gibi gözükür. Üçüncüsü, herkesin fiili kendindeki Allah tecellîsinin neticesidir (isminin neticesidir). Sırât-ı müstakîm, herkesin kendi ismine doğru aldığı yoldur. Herkes kendi hakîkatine doğru çekildiği ve kendi isminin yönünde gittiği için Rabbinin tesiri ile ahadiyete doğru yönelir. Cemâlnur Sargut Biyografi: TÜRKKAD İstanbul Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sargut, İstanbul doğumludur ve Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 30 yılı aşkın süredir tasavvuf alanında çalışmalar yapmakta ve hizmet vermektedir. Yayınlanmış kitapları arasında Kur’ân-ı Kerîm üzerine büyük mutasavvıfların yorumlarına dayalı çalışmaları ve Fusûsu’l-Hikem şerhleri yer almaktadır. Halka açık olarak Mesnevî ve Fusûsu’l-Hikem dersleri vermektedir. Almanya, Amerika ve Hindistan’da çeşitli üniversite ve kuruluşlarda İslam Tasavvufu alanında düzenli seminerler vermektedir. North Carolina Üniversitesi Dinî Etütler Bölümü’nde (2009), Pekin Üniversitesi Beşerî Bilimler Enstitüsü’nde (2011) ve Kyoto Üniversitesi’nde (2016) “Kenan Rifai Distinguished Professorship on Islamic Studies” kürsülerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Bakü Avrasya Üniversitesi kendisine fahrî doktora unvanı vermiştir (2014). Halen Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanlığı yapmakta olan Sargut, Üniversite’nin Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde de dersler vermektedir. 

...Karton Kapak Kağıt Cinsi: 1. Hamur Çevirmen: Cemalnur Sargut ... Hz.Hûd Fassı - Cemalnur Sargut - Kitap Dünyası ... . Hz. Hud Fassı. "Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutmuş olmasın. (Hûd, 56) Bu fassta İbnü'l-Arabî Hazretleri, Hûd kelimesini ahadiyet ismi ile açıklıyor. Hz. Hud Yemen'de Hadramut civarında "Ahkaf" denilen yerde yaşayan "Ad" kavmine peygamber gönderilmiştir. Hz. Hud da, kendisine imân edenlerle beraber çıkıp başka yere gitti. Hz. Hud Fassı. Cemalnur Sargut. Nefes Yayınları. 1. Hz. Hu ... HZ. HUD (A.S.) KİMDİR? - Hz. Hud'un Hayatı ... . Hz. Hud Fassı. Cemalnur Sargut. Nefes Yayınları. 1. Hz. Hud Fassı. Müşteri Hizmetleri....