Türkiye İçin Sırada Ne Var?

David Brewer Eddy

Kitabı okumak veya indirmek için Türkiye İçin Sırada Ne Var? çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-07-26
DOSYA FORMATI 4,23 MB
ISBN 6055222765
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

David Brewer Eddy’nin 1913’te yayımladığı bu kitap erken misyoner çalışmalarındaki temel motivasyonu, hedef ve yöntemleri açığa çıkaran içeriden bir çalışma olarak kuşkusuz bir kült değeri taşıyor. Eddy’nin Anadolu’da aktif olarak çalışan misyoner hücre ve istasyonları tarafından periyodik olarak gönderilen raporlardan yola çıkarak hazırladığı bu eserde temel amaç bu uğurda yola çıkanlara, sürece bilfiil katılanlara ve beklenilen sonuca bir an önce erişmek için gayret gösterenlere kayda değer bir düzeyde rehberlik etmek şeklinde özetlenebilir.Kitapta tarihsel verileri altüst etme ve misyoner yetiştirme süreçlerini takip etmek için bir tür manipülasyon olarak da görülebilecek pek çok nokta yine dikkatli okuyucuların gözünden kaçmayacak şekilde işlenmekte ve birtakım çıkarımlarda bulunulmaktadır. Yazarın “Jön Türk Devrimi”ne olan muhabbeti, II. Abdülhamid hakkında yer yer hezeyan sayılabilecek suçlayıcı ifadeleri, Ermeni sorunu henüz daha rüşeym hâlindeyken bile yaptığı cesur ve subjektif yorumları, Türkiye’deki dinî hayatın İslami veçheleri hakkında Müslümanları töhmet altında bırakan suçlayıcı ifadeleri olmakla birlikte misyoner müfredatının nasıl kurgulandığını ve sahada nasıl işlendiğini görmek açısından bütün bu satırların olduğu gibi Türk okuyucusuna ulaştırılmasını, hem ahlaki hem de nesnel bir çaba olarak değerlendirmek gerekir.

...akın Doğu Çalışmaları) kitabını yayınladı ... Türkiye İçin Sırada Ne Var - Lazımbana'da ... . David Brewer Eddy. David Brewer Eddy'nin 1913'te yayımladığı bu kitap erken misyoner çalışmalarındaki temel motivasyonu... Türkiye'de bir gelişme var. Türkiye'de üniversitelerin sayısı çoğaldı. Romantizm dışında ise ikinci sırada Luigi Pirandello'yu ve üçüncü sırada da Anton Çehov'u söylerim. Kesin zafere ulaşamadılarsa da Müslim kisveli kesimler ve terör örgütleriyle, iç ve dış güvenliğimizi sürekli tehdit etmeye devam etmekteler. Geçelim. … "Türkiye İçin Sırada Ne Var?" N ... Türkiye İçin Sırada Ne Var - Yeni Akit ... . Geçelim. … "Türkiye İçin Sırada Ne Var?" Nergishan tekin / günboyu. "Türkiye İçin Sırada Ne Var? Amerikan Teşkilatı'nın Yakın Doğu Çalışmaları" kitabı 1913'te yay...