Kalbin HuzuruValidiyye Havraiyye Enfası Nefise Risaleleri

Hace Ubeydullah Ahrar

Kitabı okumak veya indirmek için Kalbin HuzuruValidiyye Havraiyye Enfası Nefise Risaleleri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-04-01
DOSYA FORMATI 8,95 MB
ISBN 6051595290
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu eser 15. yüzyılın büyük mutasavvıf âlimi Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretlerine aittir. Vâlidiyye, Havrâiyye, Enfâs-ı Nefîse adlı üç farklı risalenin bir araya getirilmesiyle hazırlanan kıymetli kitap, Farsça aslından tercüme edilerek Kalbin Huzuru ismiyle yayına hazırlanmıştır. İlk risale olan Vâlidiyye, Hâce Ubeydullah Ahrâr’ın babası tarafından yazılması istenerek kaleme alınmıştır. Bu risalede Allah Resûlü’ne ittiba, Kur’ân-ı Kerîm okumanın edepleri, dünya sevgisinden kurtulmanın gerekliliği, velilerle ünsiyet kurmanın önemi gibi konular işlenmiştir.

...şterektir. NEFSİN HALLERİ. Nefis hem şerdir; hem de şeytandan bir nüvedir ... Kalbin Huzuru Validiyye Havraiyye Enfası Nefise Risaleleri ... . Nefis insanın dünyada en mühim sınav sorusudur. Onu tanımak, bilmek ve hilelerine karşı bakış açıları geliştirmek gerekir. Web için düzenleyen: Dr. Necati Aksu. Risâle-i hâlidiyye tercümesi. Mukaddime. Mürşide Hizmet Edebi. İhlâs, Feyz Almak İçin Kalbi Hazırlama. Vird, Hatim ve Ziyaret Edebi. Nitekim Âyet-i Celîlelerde: "Kendilerini dâvet ettiği şey, müşriklere ağır geldi (S. Şûra 13). "O (sabır ve namaz), elbette ağır şeydir ancak kalbinde huş ... Büyük Hanım Velî, Seyyide Nefise (r.ha) Nın Huzurunda ... . Şûra 13). "O (sabır ve namaz), elbette ağır şeydir ancak kalbinde huşû olanlara değil." (S. Bakara 45) buyuruyor. M. Ali KAYA. Giriş: Nefis bir kişinin kendi zatı, bedeni ve bedene ait olan zevkleridir. Bu makamada nefsin işlemiş olduğu günahlar onun kalbini paslandırır ve kirletir. 1. Nefs-i Emmâre: Sürekli kötülüğü emreden nefis anlamındadır. Kur'ân'daki "Hiç şüphesiz nefis daima kötülüğü emredicidir."1 âyet-i kerîmesi bu mertebeye işaret olarak görülmüştür. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Ali Bulaç Meali. Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Nefs Mertebelerine Göre Rüya. - Osmanlı Nakşbendi mürşidlerinden Hafız Hulusi Efendi -. Nefs-i Emmâre: Nefis, gayr-i meşrû arzularını yapmaya hâkim ise emmâredir. 5-Nefs-i Radiyye: Evliyâların. 6-Nefs-i Mardiyye: Âriflerin. 7- Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü's-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.) Bize âhireti anlat diyen mahpuslara bir izah. Kaynak: Lalegül Dergisi Mart 2017. OKUNUŞU. Allâhümme innî eû zü bismikel ecellil eazz. Allâhümme innî es-elüke bismikel vâhidil ehad. Ed-ûkallâhümme bismikessamed. Değerli kardeş, şunu bilmiş olasın ki.. Nefis yolundan giden değerli zatlar, nefsi yedi mertebeye ayırmışlardır : Emmare, levvame, mülhime, mutmainne,. razıye, merzıye, safiye.. Risale Sitelerimiz. Ali (r.a)'ın Öğrettiği Dua. Risale Çalışmaları / Tarih 26 Haziran 2015 Saat 19:42 /. Benim yerlerde sürünmem ve yalvarmalarım babamın kalbini yumuşattı da beni affetti. Kalbin Huzuru Validiyye Havraiyye Enfası Nefise Risaleleri. İlk risale olan Vâlidiyye Hâce Ubeydullah Ahrâr'ın babası tarafından yazılması istenerek kaleme alınmıştır....