TravmaSonrası Stres Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamaya Yönelik Yaklaşımlar

Sezin Öner

Kitabı okumak veya indirmek için TravmaSonrası Stres Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamaya Yönelik Yaklaşımlar çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2020-04-15
DOSYA FORMATI 9,62 MB
ISBN 6050332292
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Travma; aşırı korku, dehşet, çaresizlik duyguları uyandıran, çoğu kez olağan dışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkiler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu travmatik olayların ardından yaşanan uyum sorunları kaçınılmazdır, ancak bazı kişilerde bu sorunlar kısa süreli olmaktan çıkıp aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir.Bu kitapta, farklı dönemlerde travmanın nasıl tanımlandığı, açıklayıcı modelleri ile risk ve koruyucu faktörler derlenmiştir. Ayrıca psikolojik müdahalelerin etkinlik çalışmaları ışığında en etkili tedavi planı olduğu ortaya konan Bilişsel İşleme Terapisi tanıtılarak, bu yaklaşımın farklı çalışma modülleri sunulmaktadır. Bilişsel-Davranış terapilerinin bir kolu olan bu müdahale planında travma ile baş etmekten ziyade travma belleğinin farklılaştırılmasına ve travma sonrası büyüme süreçlerine odaklanılmaktadır. Kitabın sonunda sunulan vaka çalışmasında da müdahale planının bu odak noktaları ve tedavi planı örneklenmiştir.

...1. Baskı sayısı ile TravmaSonrası Stres Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamaya Yönelik Yaklaşımlar pdf isimli kitap ... TravmaSonrası Stres Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamaya... ... ... Travma sonrası stres bozukluğu, yaşanan acı kayıp, kaza ya da doğal afetler üzücü ve atlatılması güç olayların ardından normal... Kurumsal Hizmetler. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Nedir? İnsanı fiziksel ve ruhsal yönden etkileyen olaylara travma denir. TSSB'nin nedenleri net olarak bilinmemektedir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu. You are here yaşamanın ya da isti ... Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamaya... ... . TSSB'nin nedenleri net olarak bilinmemektedir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu. You are here yaşamanın ya da istismara ya da bir olayın ardından kronik maruziyetin yeniden yaşanması, TSSB'nin gelişmesine yol açabilir. ...sonrası stres bozukluğu tanısı almasa da, bir süre sonra işlevselliği bozucu bir etki yaratabilir. Sonrası stres belirtilerini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar 1.4.1. Sezin Öner tarafından kaleme alınan TravmaSonrası Stres Bozukluğu: Kuramsal ve Uygulamaya Yönelik Yaklaşımlar kitabi pdf isimli 136 sayfadan oluşan kitap; NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK... Rehberlik Hizmet Birimlerine Yönelik Yapılan Sınıflamalar. Okullarda PDR. Bandura'ya Göre Mesleki Gelişim(Sosyal Bilişsel Kuram). Holland'ın Kuramı Kuramsal Yaklaşımlar. Bilişsel-Davranış terapilerinin bir kolu olan bu müdahale planında travma ile baş etmekten ziyade travma belleğinin farklılaştırılmasına ve travma sonrası büyüme süreçlerine odaklanılmaktadır. Sonucunda Travma Sonrası Stres Bozukluğu denilen bir sorun ortaya çıkabilir. Ancak bu bozukluğa yönelik tanı almak için bireyin ciddi travmalar yaşaması gerekmektedir. Post travmatik stres bozukluğu (PTSD) ve travma sonrası stress bozukluğu (TSSB) isimleri bu hastalık için kullanılmaktadır. Yohimbin uygula ması ile travma sonrası stres bozukluğu olgularında prefrontal, temporal, parietal ve orbitofrontal kortekste metabolizma azlığı bulunmaktadır. ...Sonrası Stres Bozukluğu Travmatik olayların ortak özellikleri Travma sonrasındaki stres tepkileri. Travma sonrası stres bozukluğuna ait DSM IV tanı kriterleri şunlardır Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir? Çoğumuz bir travmatik olaya (sevilen birinin kaybı, ciddi bir hastalık, kaza veya kişisel saldırı.) şahit olmuşuzdur veya yaşamışızdır. ÜNİTE-5 Travma sonrası stres bozukluğu ve akut stres bozukluğu. uyum sorunları, panik atak, akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğudur....