Asr-ı Saadet’te Ticaret ve Tüccar Sahabiler (Ciltli)

Muhammed Emin Yıldırım

Kitabı okumak veya indirmek için Asr-ı Saadet’te Ticaret ve Tüccar Sahabiler (Ciltli) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2020-02-21
DOSYA FORMATI 4,10 MB
ISBN 6057689511
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Siyer yayınlarından ticaret ile uğraşan herkesin mutlaka okuması gereken bir eser çıktı. Muhammed Emin Yıldırım hocamızın kaleme aldığı bu eser sahasında önemli bir boşluğu dolduracak. "Ticaretin içerisinde olmak, para kazanmak, sahada sürekli başkaları ile rekabet halinde olmak ve bunca şeye rağmen kalbi, gönlü selim bir şekilde muhafaza etmek, korumak çok kolay bir şey değildir. Bir tüccarın bunu sağlayabilmesi için şu hususlara kesinlikle dikkat etmesi gerekir. 1- Sağlam bir akidenin inşası 2- Ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi 3- Sadık ve salih dostların edinilmesi 4- Allahın, yapılan ticarete ortak edilmesi 5- Bir hakikat olan ölümün sürekli hatırda tutulmasıBunlar Müslüman bir tüccarın her daim aklında, zihninde, kalbinde olması gereken ilkelerdir. Öncelikle sağlam bir akidenin inşası olmalıdır. Akide işin temeli olduğu için en başa alınması gereken de budur. İman esasları ve bunların hayata yansıtılması çok iyi kavranmalıdır. Sonra ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi gerekir. Helaller, haramlar, mekruhlar, şüpheli şeyler ve İslamın ticari alanda söylediği ilkeler, alış-veriş şekilleri, borçlanma hukuku, faiz meselesi ve daha nice mesele kifayet oranında öğrenilmelidir. Bu konuda Hz. Ömerin şu uyarısı hiçbir zaman unutulmamalıdır. O der ki: "Bizim çarşımızda, dinde belli bir derinliği olmayan kimselerden başkası alış-veriş yapmasın." Neden? Çünkü İslamın alış-veriş hukuku meselesinde söylediklerini bilmeyen ve bu konuda belli bir seviyesi olmayan her an yanlış yapabilir, başkalarını yanlış işlere sevk edebilir. Bundan dolayı Müslüman bir tüccar, kesinlikle ticari hukuka dair bilinmesi gerekenleri öğrenmelidir..." İşte bu kitapta Asr-ı Saadet örnekliğinde, Müslüman bir tüccarda olması gereken ahlakî esasları ve ilkeleri okuyacaksınız...

...Siyer yayınlarından ticaret ileuğraşan herkesin mutlaka okuması gereken bir eser çıktı ... Asr-I Saadet Te Ticaret Ve Tüccar Sahabiler - Lazımbana'da ... . Muhammed Emin Yıldırımhocamızın kaleme aldığı bu eser sahasında önemli bir boşluğu dolduracak. ...ise Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten alim.Tüccar ve Alim... Üç Tüccar Hanım Sahâbî (R.ANHÜNNE). Asr-ı Saâdet'teki Ticaretin Bilinmeyenleri. "Dürüst ve güvenilir tüccar; peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle (Cennet'te) berabe ... Asr-ı Saadet'te Ticaret ve Tüccar Sahabiler (Ciltli) - Muhammed... ... . "Dürüst ve güvenilir tüccar; peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle (Cennet'te) beraberdir.". (Tirmizi, Bûyû, 4). Üsve-i Hasene olan Hz. Peygamber'in izini adım adım takip eden sahabenin yaşantısının... 7,26 ₺. Müslümanca Bir Hayat İçin (Ciltli). 34,98 ₺. Memalik-İ Osmaniyye Yi Keşfe Çıkan Oryantalistler. 23,10 ₺. İslam Ve Modern Çağ 1. 7,26 ₺. Sana Dinden Sorarlar 1 (Ciltli). 62,70 ₺. Ürün Açıklaması. Yazar. : M Emin Yıldırım. Tüccar Sahabiler; Asr-ı Saadet'te Ticaret. - Asr-ı Saâdette Ticaret ve Tüccar Sahâbîler eseri ticaret ile uğraşan her bireyin mutlaka okuması gereken bir eserdir. Ticaret adabının yanı sıra, devlet, insani ilişkiler, toplumsal adalet gibi konulara da kıyısından değiniyor. Efendimizin ve sahabilerin fazla bilmediğimiz yönlerine ışık tutuyor. 13.36 TL. Bundan dolayı Müslüman bir tüccar, kesinlikle ticari hukuka dair bi...