Fenomenoloji

Michael Lewis

Kitabı okumak veya indirmek için Fenomenoloji çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-05-27
DOSYA FORMATI 6,39 MB
ISBN 6058068841
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Köklerini Husserl’den alan fenomenoloji hareketi, fenomenolojiyi temel bilimlere olmasa da, felsefenin temel disiplinleri olan etiğin, metafiziğin ve ontolojinin temeline koymak ister. Edmund Husserl’in öncülüğünde 20. yüzyıl kıta felsefesine yön veren fenomenoloji, günümüz bilişsel fenomenolojisine ve zihin felsefesine olan etkileriyle analitik ve kıta felsefeleri arasındaki keskin hatları silikleştiren bir disiplin konumuna gelmiştir.Bukitapta, 20. yüzyıl kıta felsefesini kasıp kavuran fenomenoloji hareketinin öncüsü Husserl’den, Levinas, Derrida ve Merleau-Ponty’ye; Sartre’dan Heidegger ve çağdaş Fransız fenomenologları Jean-Luc Marion ve Michel Henry’e dek fenomenolojinin serüvenine tanıklık edeceksiniz.

...fenomenlerin veya fenomenler bütününün tasvir edilerek incelenmesini amaçlayan felsefi disiplin ... Fenomenoloji Nedir? 2016 | ELFDaily ... . Fenomenoloji. Husserl ve Schütz. Edmund Husserl (1859-1938), bugün Çekoslovakya'nın bir parçası olan Prossnltz-Moravio'da zengin bir Musevi tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Doğru bilginin mümkün olup olmadığı problemi /dogmatizm temelinde/ fenomenoloji. Fenomenoloji, yani görüngübilim kurucusu Edmund Husserl olan felsefe görüşüdür. FENOMENOLOJİ-Görüngübilim. Genel olarak, zincirleme devanı eden fenomenlerin veya fenomenler ... Fenomenoloji Nedir? 2016 | ELFDaily ... . FENOMENOLOJİ-Görüngübilim. Genel olarak, zincirleme devanı eden fenomenlerin veya fenomenler bütününün tasvir edilerek incelenmesini amaçlayan felsefi disiplin. Felsefede Edmund Husserl tarafından kurulmuş olan fenomenoloji felsefesi, 20. yüzyılın başlarında pozitivizme ve ampirisizme karşı çıkıyordu. Fenomenoloji ya da görüngübilim, kurucusu Edmund Husserl olan bir felsefe akımı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde görülen bilimlerdeki ve düşüncedeki genel bunalım içinde doğup gelişen bir felsefe akımıdır. Hümanist ve Kartezyen çizgide kalan, bir anlamda Descartes'ın çağdaş bir yorumu olan klasik fenomenoloji esas olarak Husserl'in felsefi çalışmalarına dayanır. Fenomenoloji, kurucusu Edmund Husserl olan felsefe görüşüdür. Husserlci fenomenoloji, bu bağlamda, Metafiziği sona erdirerek somut yaşantıya dönmek ve böylece tıkanmış olan felsefeye yeni bir başlangıç yapmak iddiasıyla ortaya... fenomenoloji hakkında - fenomenoloji, bilgileri. Fenomenoloji, kurucusu Edmund Husserl olan felsefe görüşüdür. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde görülen bilimlerdeki ve düşüncedeki genel bunalım içinde doğup gelişen bir felesefe akımıdır....