Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri (1450-1600)

Murat Çelik

Kitabı okumak veya indirmek için Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri (1450-1600) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-05-03
DOSYA FORMATI 3,36 MB
ISBN 6057646019
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Yükseköğretim kurumları tarihinde ortaçağlar, temellerin atıldığı ve kurumsallaşma için ilk sistematik çabaların somutlaştığı zamandır. Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreseleri bu dönemin en seçkin yükseköğretim kurumlarıdır. Avrupa üniversite tarihi üzerine literatürün genişliğine mukabil, Osmanlı medreseleri hakkındaki araştırmaların azlığı dikkat çekicidir. Tek tek medreseler ve üniversiteler üzerine çalışmalar olsa da, bu kurumları somut tarihleri, örgütlenme biçimleri ve işleyiş mekanizmaları açısından mukayese eden çalışmalar oldukça sınırlıdır. İmparatorluklar dünyasını, lonca sistemlerini, mesleki hiyerarşileri, dini kurumları ve daha da önemlisi vakıf müesseselerini birlikte değerlendirmek için zengin bir bilgi altyapısını gerektiren bu tür mukayeseli eserlerin ortaçağ dünyasına bakış açılarını zenginleştireceği aşikârdır. Elinizdeki eser, bu kurumların sistematik bir karaktere kavuştuğu kritik zaman dilimi olan 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini mukayeseli olarak inceliyor. Osmanlı medreseleri hakkındaki bilgileri son araştırmaların ışığında sistematize eden yazar, bu kurumları örgütsel ve kurumsal işleyişi bakımından Avrupa’daki muadilleri ile incelikli şekilde karşılaştırıyor. Avrupa üniversite tarihi hakkında da ayrıntılı bilgiler içeren eser, yükseköğretim araştırmaları için bir başvuru kaynağı olarak önemli bir boşluğu dolduracaktır.

...ps://www.kureyayinlari.com/Kitap/3263/osmanli_medreseleri_ve_avrupa_universiteleri ... Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri (1450 - 1600) - Murat... ... ... Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreseleri bu dönemin en seçkin yükseköğretim kurumlarıdır. Tek tek medreseler ve üniversiteler üzerine çalışmalar olsa da, bu kurumları somut tarihleri... 33 TL. Elinizdeki eser, bu kurumların sistematik bir karaktere kavuştuğu kritik zaman dilimi olan 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini... Https://www.kureyayinlari.com/Kitap/3263/osmanli_medreseleri_ve_avrupa_univers ... Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri (1450 - 1600), Murat... ... ... Https://www.kureyayinlari.com/Kitap/3263/osmanli_medreseleri_ve_avrupa_universiteleri__1450_1600 Yükseköğretim kurumları tarihinde ortaçağlar, temellerin atıldığı ve kurumsallaşma için ilk sistematik... Elinizdeki eser, bu kurumların sistematik bir karaktere kavuştuğu kritik zaman dilimi olan 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini mukayeseli olarak... 33 TL. Elinizdeki eser, bu kurumların sistematik bir karaktere kavuştuğu kritik zaman dilimi olan 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini... 30.80 TL. Elinizdeki eser, bu kurumların sistematik bir karaktere kavuştuğu kritik zaman dilimi olan 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini... 30.80 TL. Elinizdeki eser, bu kurumların sistematik bir karaktere kavuştuğu kritik zaman dilimi olan 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini... Elinizdeki eser, bu kurumlarin sistematik bir karaktere kavustugu kritik zaman dilimi olan 1450 1600 arasi dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanli medreselerini mukayese...