Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi

Mehmet Raif Söylemez

Kitabı okumak veya indirmek için Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2020-04-13
DOSYA FORMATI 5,43 MB
ISBN 6257084857
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Fazlur Rahman, ilk çalışmalarından itibaren günümüz insanının Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlayabileceği ve anlaması gerektiği konusuna odaklanmış, bunu problem edinmiştir. Ona göre, klasik yorumlamalar modern insanın soru ve sorunlarına cevap vermede yetersizdirler. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’in mesajının günümüz insanına doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi için öncelikle metod probleminin çözülmesi ve sonrasında da yeni bir metodun önerilmesi gerekir. Bu yorum metodu öncelikle Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına hasredilecektir. Bu görev bu güne kadar ihmal edilmiştir. Çalışmamızda bu ihmali telafi etmek adına kendisinin geliştirdiğini iddia ettiği “yeni” anlama-yorumlama tarzını ve tarihselcilikle olan ilişkisini bu problemin kapsamında değerlendirdik. Fazlur Rahman’ın yeni metodunda “anlama”yı günümüz insanı için bir sorun olarak merkeze alması onun tarihselci yaklaşımının sonucudur. Çünkü böyle bir gerekçe ile yeni bir metod önerisi; ya metnin güncelliğini yitirdiği ya da metnin herhangi bir nedenle modern okuyucu için anlaşılamaz hale geldiği düşüncesini ihtiva etmektedir. Fazlur Rahman’ın geliştirmeye çalıştığı yeni yorumlama metodunun analizinin yanı sıra, yapmak iddiasında olduğu şeyin ne olduğu ve bu konuda ne kadar başarılı olduğunu da tespit etmeye çalıştık.Çalışmanın önemini: “Metod Meselesi”nin Fazlur Rahman’ın çalışmalarındaki merkezi yerini ve önemini göstermekle yetinmek yerine, bu meselenin tarihsellik tarafından nasıl şekillendirildiğini, onun dini kavramları anlamasında nasıl somutlaştığı ve diyalojik bir hal aldığını anlamaya çalışmanın yanı sıra klasik metafizik ile olan ilişkisini “Metod Meselesi” çerçevesinde araştırmak, olarak ifade edebiliriz.

...Collection. opensource. Prof. Dr. Fazlur RAHMAN İSLÂM ... Hadis Tarihi Bağlamında Bir Fazlur Rahman Eleştirisi(*) - Ebubekir Sifil ... . Addeddate. Fazlur Rahman'a Göre Sünnet, Hadis, İcma ve İçtihat Kavramları. Açıktır ki müsteşriklerin meseleyi ısrarla İbn Sîrîn'in sözüne bağlı kalarak sonuca ulaştırmaya çalışmaları belli bir amaca yöneliktir. İncele. PDF Görüntüle. İslâm düşüncesinde nübüvvetin vehbîliği-kesbîliği meselesi. Mehmet Kaan ÇALEN. İncele. PDF Görüntüle. Türk düşüncesinde 'man ... Hadis Tarihi Bağlamında Bir Fazlur Rahman Eleştirisi(*) - Ebubekir Sifil ... . İncele. PDF Görüntüle. Türk düşüncesinde 'mani-i terakki' meselesi. Bir başka deyişe Fazlur Rahman'ın önerdiği ve tartışılmasını istediği bir 'proje'si vardır. (Ehl-i Sünnet, vahiy meselesinde Peygamber'in işgal ettiği yeri çok küçümsediği gibi…"(6). Hatice K. Arpaguş, Fazlur Rahman'a Göre Allah ve İnsan, Ensar Neşriyat, 2008, İstanbul. Burada "anlama" meselesi kelam ve klasik psikoloji ile yoğrulmuş bir şekilde ele alınmıştır. 11 Fazlur Rahman, düşüncesinde Kur'an'ı temel nokta kabul etmesine rağmen, özellikle ayrı bir önem vermiş, bu konuyla ilgili, özel makaleler yazmış ve kitaplarında bu meseleye geniş yer ayırmıştır. Fazlurrahman'ın söylediğinin aksine fıkıhla ahlak iç içe değerlendirilmiştir. Nitekim fıkhi bir meselenin bir kazai bir de diyani yönü vardır. Diyani yönde ise iman ve ahlakın tahakkümü mevcuttur. Biz bu çalışmamızda İslam düşüncesi bağlamında kader meselesi üzerinde duracağız. Kanaatimce uygun olan metod budur. [1]Bknz; Fazlur Rahman; İslam ve Çağdaşlık. Fazlur Rahman?a göre, Müslümanlarin en büyük hatasi felsefeyi kinamis olmalaridir. kiyasa esas alirken, diger bir fakih tamamen degisik bir ayet veya hadisi ayni meselede kiyas için esas ...