Davranış Bilimleri / Öznur Yüksel

Prof.Dr. Öznur Yüksel

Kitabı okumak veya indirmek için Davranış Bilimleri / Öznur Yüksel çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU
DOSYA FORMATI 3,79 MB
ISBN 9756009559
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Son yıllarda dünyamızda büyük değişimler yaşıyoruz. Çalışma koşulları, teknoloji, birlikte yaşadığımız, birlikte çalıştığımız insanlar değişiyor. İnsan ilişkileri günden güne daha karmaşık hale geliyor. Artık örgütlerde çalışan insanlar bürokrasi çarkının yalnızca bir dişlisi olmak istemiyorlar, İnsanlar daha fazla yetki ve sorumluluk almak, çalışma ekibinin bir parçası olmak ve başkaları ile "birlikte" çalışarak başarılı olmak istiyorlar. Örgütün kendileri için ne yapabileceğini değil, örgütün amaçlarını kendi çabalan ile nasıl etkileyebileceklerini araştırıyorlar.Öğrencilerimiz iş yaşamındaki karmaşık ortam içerisinde başarılı olmak durumundalar. Başarılı olmak için de kendilerini ve çevrelerini tanıma ihtiyacı duyuyorlar. Davranış Bilimleri dersinin temel amacı da öğrencinin hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanımasına yardımcı olmak, insanların toplumdan etkilenmelerini inceleyerek, insanın toplum içindeki davranışlarına anlam kazandırmaktır. Belirtilen temel amaç çerçevesinde, kitapta, kısa bir giriş kısmından sonra konuların başlıca üç kısımda toplanmasına çalışılmıştır.Birinci kısımda insan davranışları "birey" açısından incelenmektedir. Bu kısımda kendini tanıma, kişilik, inanç ve tutumlar, algılama ve öğrenme gibi bireyi psikolojik yönü ile ele alan konular yer almaktadır. Konuları bitirdiklerinde öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanıyabileceklerini, kendi davranışlarını daha iyi anlayabileceklerini ve davranışlarını daha iyi yorumlayabileceklerini ümit ediyoruz. İkinci kısımda bireyin toplum tarafından etkilenmesiylc birlikte insanın sosyal bir varlık olarak toplum ile uyum içerisinde yaşamasının nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla ikinci kısım toplumsal kültür, uyum, grup oluşturma, etkili iletişim gibi sosyal süreçleri kapsamaktadır.

..... Davranış Bilimleri-Gazi Kitabevi-9799756009559-Öznur Yüksel-%10 indirimli ... Öznur Yüksel - Davranış Bilimleri ... . Kitapları Mitoloji PARAPSİKOLOJİ- SPİRİTÜEL Politika-Araştırma-İnceleme Politika-Siyaset Bilimi... Davranış bilimleri / Öznur Yüksel. ISBN: 9789756009550. Yazar: Yüksel, Öznur. Yayım Bilgisi: Ankara : Gazi Kitabevi , 2006. Okurhan. Kitaplığa Ekle. Davranış Bilimleri. Öznur Yüksel. Davranış Bilimleri dersinin temel amacı da öğrencinin hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanımasına yardımcı olmak, insanların... Davranış Bilimleri. Öznur Yüksel. Yayınevi: Gazi Kitabevi. Davranış B ... Davranış Bilimleri / Öznur Yüksel - Prof.Dr. Öznur Yüksel ... ... Davranış Bilimleri. Öznur Yüksel. Yayınevi: Gazi Kitabevi. Davranış Bilimleri dersinin temel amacı da öğrencinin hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanımasına yardımcı olmak, insanların... Belirtilen temel amaç çerçevesinde, kitapta, kısa bir giriş kısmından sonra konuların başlıca üç kısımda toplanmasına çalışılmıştır. Davranış Bilimleri Öznur Yüksel....