Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma YöntemleriTeknik - Yaklaşım - Uygulama

Doç. Dr. İdris Güçlü

Kitabı okumak veya indirmek için Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma YöntemleriTeknik - Yaklaşım - Uygulama çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-07-19
DOSYA FORMATI 9,49 MB
ISBN 6057846334
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bilgi üretim yolculuğuna çıkan araştırmacılara, başlangıç noktasından varış noktasına kadar tüm araştırma süreci boyunca sistemli bir şekilde adım adım rehberlik eden bu çalışma, başta lisans ve lisansüstü öğrencilerine faydalı bir kaynak olmak üzere, aslında nitel araştırma yapan tüm araştırmacılar için hazırlanmıştır. Günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçları da göz önünde tutularak nitel araştırma hakkındaki pek çok konu, oldukça kapsamlı bir şekilde ve zengin güncel örneklerle desteklenerek, okuyucuyu mümkün olduğunca teorik tartışmalara boğmadan, sade ve anlaşılabilir bir dille verilmeye çalışılmıştır. Tüm nitel araştırmacılar için bir başucu kitabı niteliğindeki bu çalışma, alandaki önemli birçok güncel kaynaktan yararlanılarak mevcut bilgi teknolojisine uygun olarak hazırlanmış ve konuların ilgili tüm kesimlerce rahatlıkla anlaşılabilmesi hedeflenmiştir.On yedi bölümden oluşan bu kitapta; temel olarak araştırma problemi, veri toplama, veri analizi ve raporlama gibi nitel araştırmanın tasarımıyla ilgili tüm süreçlerin kuramsal çerçevesi ve alandaki uygulamaları güncel örneklerle tanıtılmaktadır. Ayrıca kitapta, sıklıkla kullanılan nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik araştırma, etnografi, gömülü teori, durum çalışması, anlatı araştırması ve eylem araştırması örneklerle detaylı olarak ele alınmaktadır. Kitaptaki konuların daha iyi pekiştirilmesine ve anlaşılabilmesine yardımcı olmak amacıyla da her bölümün sonunda özet yapılmaktadır. • Sosyal Bilimlerde Araştırma• Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma • Nitel Çalışmalarda Araştırma Problemi / Örnekleme / • Veri Toplama / Veri Analizi / Raporlama• İçerik Analizi• Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi• Fenomonolojik Araştırma • Etnografi Araştırması• Gömülü Teori• Örnek Olay Araştırması• Anlatı Araştırması

...lar göstermektedir. Alış-Veriş Listeme Ekle ... (PDF) Sosyal Hizmet E‐Dergi SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL... ... . Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Teknik - Yaklaşım faydalı bir kaynak olmak üzere aslında nitel araştırma yapan tüm araştırmacılar için hazırlanmıştır. ...Araştırma yöntemleri konu: sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. YÖNTEMLERİ - . kullanılan kaynaklar. sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri 36 TL. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. • Nite ... SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / Teknik... ... . Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. • Nitel Çalışmalarda Araştırma Problemi / Örnekleme. • Veri Toplama / Veri Analizi / Raporlama. • İçerik Analizi. • Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi. • Nitel Araştırma Desenleri ve Süreci. Nitel Araştırmada Etik. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi - Nuri Bilgin. İçerik analizi adı altında toplanan teknikler, bu tür bir desen ya da iplik işlevi görmektedir. Dr. İdris Güçlü. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Teknik - Yaklaşım - Uygulama. Tüm nitel araştırmacılar için bir başucu kitabı niteliğindeki bu çalışma, alandaki önemli birç... 140.05 Kb. Bilimsel Araştırma Ve Yöntemleri Ders Notları. Nitel araştırma yaklaşımı. Formül; Teknik+Metot+Model+Araştırma=Bilim. uygulamada çözülebilmesi için geliştirilen yöntemlerdir. ...YÖNTEMLERİ / Teknik - Yaklaşım - Uygulama Nobel Akademik Yayıncılık. öğrencilerine faydalı bir kaynak olmak üzere, aslında nitel araştırma yapan tüm araştırmacılar için hazırlanmıştır. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Yaşar Tonta. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar. ...Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Teknik - Yaklaşım - Uygulama. nitel araştırma yapan tüm araştırmacılar için hazırlanmıştır. ihtiyaçları da göz önünde tutularak nitel araştırma hakkındaki... 32 TL. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. • Nitel Çalışmalarda Araştırma Problemi / Örnekleme. • Veri Toplama / Veri Analizi / Raporlama. • İçerik Analizi. • Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi. • SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ/Teknik-Yakla.. Satıcı: nobelkitap. Ayrıca kitapta, sıklıkla kullanılan nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik araştırma, etnografi......