Diller ve Türkçemiz

Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş

Kitabı okumak veya indirmek için Diller ve Türkçemiz çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 1996-12-31
DOSYA FORMATI 8,6 MB
ISBN 9758052479
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

"Diller ve Türkçemiz" kitabı Faruk Kadri Timurtaş'ın dil konusunda 1951-1981 yılları arasında yazdığı ve çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazılarının bir araya getirilmesinden meydana gelmektedir. Kitapta yer alan yazılar rastgele ve kronolojik olarak değil, dil meselesinin çeşitli yönleri göz önünde bulundurularak belli bölümler halinde düzenlenmiştir...

...ürkçe bu bakımdan yeni kelimeler türetmeye elverişli bir dildir ve zengin bir ek sistemi mevcuttur ... BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE Hatice VARGELEN Özet Bu ... . Hiç kuşkusuz, bu raporu hazırlayanlar Türk dilinin bütün kollarını, yani dil ve lehçelerini, bir bütün olarak kabul ederek bu sonuca ulaşmışlardı. Türkçemiz bu grubun en belirgin örneğidir. Dil Devrimi ve Türkçemiz. Posted on Kasım 9, 2011 by turkiyenintarafsizhabersitesi. Çünkü; Ulus ve Dil birbirlerinden ayrılamayacak kadar iç içe geçmiş bir olgular bütünüydü. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleri (dil akrabalığı) adı verilir. Yeryü ... + - Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ... . Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleri (dil akrabalığı) adı verilir. Yeryüzünde Çince ile Vietnam dili ve bazı Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa'da Bask dili bu gruba girer. Diller, oluşma biçimleri, kullanım yerleri ve işlevlerine göre doğal, yapay ve özel diller şeklinde tasnif edilebilir. Bunlar bu günkü Türk dilleri ve bugünkü Çuvaşça için üst kategorilerdir. DİL AİLELERİ VE DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI Dil: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan canlı bir varlık; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir antlaşmalar sistemidir. İnsan gibi gelişir ve ölür. Yeryüzündeki Diller ve Sınıflandırılması. III. Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması. Bugün dünya üzerinde 3000-3500 civarında dilin konuşulduğu tahmin edilmektedir. ...farklı soydan gelen ve aralarında kültürel bağları görülen ve dil akrabalığı olan uluslar da vardır. 6. Türkçede ve Macarcada durum ekleri, çoğul ve iyelik eklerinden sonra gelir. Ural-Altay Dilleri 7. Şu anda veri tabanında, GEOMETRİ başta olmak üzere Türk Dil Kurumunun yayımladığı ve hazırlamakta olduğu terim sözlüklerinde yer alan 185.332 terim bulunmaktadır. Bu konuda en geniş araştırma Osman Nedim Tuna tarafından yapılmıştır. Osman Nedim Tuna " Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı. Toplam 40 ayrı dilden oluşan, 180 milyon ana dili olarak konuşanı ile Türk dilleri ailesi, Altay dilleri grubunda büyük farkla en büyük dil ailesini oluşturur. Büyük Türk dilleri ve anlaşılabirlik. Dil Grupları: Diller, kelime yapılarının ortak ve farklı özelliklerine göre üçe ayrılır. Bunlara dil grupları denir: 1. Tek heceli diller. Kelimeler tek hecelidir. Yapım ve çekim ekleri yoktur. 5. Ural-Altay dilleri: Ural ve Altay dilleri akrabalığı öteden beri tartışma konusu olmuştur. Ural-Altay dilleri bu gruba girer. Türkçemiz sondan eklemeli bir dildir: göz-le-m-ci gel-ecek-ler-miş. Bazı Himalaya ve Afrika dilleriyle Endenozya dilleri ve Vietnam dili de bu gruba dahil edilir. Türkçemiz bu grubun en belirgin örneğidir....