Sahilsiz Bir Umman: Muhyiddin İbn Arabi

Michel Chodkiewicz

Kitabı okumak veya indirmek için Sahilsiz Bir Umman: Muhyiddin İbn Arabi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2003-06-30
DOSYA FORMATI 5,8 MB
ISBN 9758719688
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Başdöndürücü bir terkip içinde fıkıhtan saf irfana dini ilimlerin tamamını kuşatan bir tefekkürün karmaşıklığı, Şeyh-i Ekber'in bu tefekkürü ifade etmekte kullandığı ibarelerin çoğu zaman birbirleriyle çelişik ya da en azından muammalı görünüşü, ve nihayet onbinlerce sayfa tutan bir eserin muazzam hacmi.. Bütün bunlar düşünüldüğünde, Ekberi irfanın yayılmasını zorlaştıracak böyle etkenleri aşmanın mümkün olamayacağı zannedilebilirdi. Halbuki durum hiç de böyle değildir.Ekberı irfanın damgası sadece "entellektüel" tasavvuf üzerinde bulunmakla kalmamakta, en farklı toplumsal tabaka ve kültür seviyelerini içine alan tarikatlar aleminde de görülebilmektedir. Bu eserde, büyük arifin irfanı hem kendi değeri bakımından, hem de çok geniş bir alandaki tesirleri yönünden incelenmektedir.

...lüman sufilerin Şeyh-i Ekber, Michel Chodkiewicz'in Sahilsiz Bir Umman ve kızı Kendisinden dinleyelim: "Bir gün Kurtuba'da buranın kadısı İbni Rüşd'ün huzuruna girdim ... MUHYİDDÎN-İ ARABÎ - İslam Alimleri Ansiklopedisi... ... . İBNÜ'l-ARABÎ, Muhyiddin. محي الدين ابن العربي. İbnü'l-Arabî bilgiyi ilâhî bir mevhibe olarak ele almış ve düşüncesini bunun üzerine kurmuştur. Bu makalenin amacı Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin melâmet anlayışını değerlendirmektir. Mehmet Dağ, AÜİFY, Ankara 1975. Chodkiewicz, Michel, Sahilsiz Bir Umman Muhyiddin İbn Arabi, çev. O gece, ma'nevî ma'nâda Kâ'be'nin Muhyiddîn-i Arabî'nin etrâfında ... Sahilsiz Bir Umman: Muhyiddin İbn Arabi - Michel Chodkiewicz ... . Mehmet Dağ, AÜİFY, Ankara 1975. Chodkiewicz, Michel, Sahilsiz Bir Umman Muhyiddin İbn Arabi, çev. O gece, ma'nevî ma'nâda Kâ'be'nin Muhyiddîn-i Arabî'nin etrâfında döndüğünü, onu tavaf ettiğini gördüm." Şihâbüddîn Sühreverdî ile Muhyiddîn İbni Arabî yolda karşılaştılar. Muhyiddin ibni Arabi (1165-1240). Evliyânın büyüklerinden ve sofiyye-i aliyyeden. Muhyiddîn-i Arabî diye de bilinir. 1165 (H.560)te Endülüs'teki Mürsiyye kasabasında doğdu. Muhyiddin İbn Arabi. Saturday, January 21, 2006. İbn Arabi / Kibriti Ahmer'in Peşinde Sahilsiz Bir Umman: Muhyiddin İbn Arabi Endülüsde Hadis Ve İbn Arabi İbn Arabi Anısına (Makaleler) İbn... Sufizm dininde ''en büyük şeyh'' olarak anılan İbni Arabi, 1165 yılında İspanyanın Mürsiye şehrinde doğdu. İlk tahsil hayatını ve gençlik yıllarını orada geçirdikten sonra kuze...