Yetişkinler Eğitimi

Ahmet Duman

Kitabı okumak veya indirmek için Yetişkinler Eğitimi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2000-01-01
DOSYA FORMATI 6,40 MB
ISBN 9758382144
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Elinizdeki bu çalışma, Türkiye'de ısrarla yok sayılmaya edilmeye çalışılan ve genellikle yaygın eğitim ya da halk eğitim olarak adlandırılmış olan şekixmihyen eğitimi alanında halen varolan kavramsal tartışmalara ışık tutarak, bu tartışmalara yeni boyutlar kazandırmak; yetişkinler eğitimi alanının Türkiye'deki ve dünyadaki durumuyla ilgili genel bir çerçeve çizmek, alanın Türkiye'de hakettiği yeri ve önceliği almasına katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır.

... bir eğitim nasıl olmalıdır? Yetişkinler çocuklardan daha mı farklı bir şekilde öğrenirler? Yaşam deneyimleri öğrenme sürecini nasıl etkiler? Yetişkinler neyi, niçin ve nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda derinlemesine bilgiye gereksinim duyar ... DOC Yeti̇şki̇n Eği̇ti̇mi̇ ... . Bunun için bu çalışmada aynı zamanda yetişkin kimdir? Yetişkin eğitimi ne demektir? Yani yöntemler seçilirken, hayatta kullanılabilirliği düşünülmeli, Eğitim alan yetişkinler grubunun Bir araya getirilmesi mümkün olmayan öğrenme istekli kişilerin var olması bireysel eğitimi gerektirir. Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesi. Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. GİRİŞ. en temel bir gereksinim olarak görmektedirler.[iv][4] Ancak şu da bir gerçektir ki, yetişkinler artık çocuk değillerdir. ...öğrenme ihtiyacını hissediyorlarsa ... Yetişkin Eğitimi. - Ppt İndir ... . Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesi. Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. GİRİŞ. en temel bir gereksinim olarak görmektedirler.[iv][4] Ancak şu da bir gerçektir ki, yetişkinler artık çocuk değillerdir. ...öğrenme ihtiyacını hissediyorlarsa, bu yetişkinler, hayat boyu eğitim içinde yer almaları gerekir. kapsar, hem de genel eğitim ve informal eğitim ile ortak sosyal amaçlara yönelik eğitimi de içine alır. KAYNAKÇA. Bülbül, A.Sudi (1991).Halk Eğitimine Giriş Yetişkin Eğitimi, Türkiye'de Halk Eğitimi,Toplum Kalkınması, Anadolu Ü. Açıköğretim Fak. Yay. Eskişehir. Yetişkin Eğitimi Nedir? Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri (Andragoji). Yetişkinler bu çatışmanın yarattığı gerginlikten kurtulmak için etkinlik ortamını terk etme davranışı içine girerler. Çocuk eğitimiyle yetişkin eğitimi arasındaki en bariz özellik, çocuklar bağımlı bir kişiliğe sahipken, yetişkinler bağımsız bir kişiliğe sahiptir. Yetişkin eğitimi, işyerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim. hale gelmektedir. Bu her alan için geçerlidir. Ancak nasıl yetişkinler biyolojik, psikolojik c.Problem Çözme Yöntemi b.Soru-cevap Yöntemi g.Bireysel Öğretim Yöntemleri Karşılıklı soru sorma ve cevap vermeyi kapsamaktadır.Diğerleri dinler, soru sorarak veya cevap vererek sürece katılırlar. Yetişkin Eğitimi Nedir? Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri (Andragoji). Yetişkinlerde Öğrenme. 16. Andragojinin (Yetişkin Eğitiminin) İlkeleri. 6- Motivasyon: Yetişkinler dışsal güdüleyicilere. 16 Mayıs 2013 Perşembe. Yetişkin Eğitimi Nedir. Yetişkin Öğrencilerde: Bil...