Sahih Tefsir Cilt 1- Kur’an-ı Kerim Tefsiri (Termo Cilt)

Kitabı okumak veya indirmek için Sahih Tefsir Cilt 1- Kur’an-ı Kerim Tefsiri (Termo Cilt) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-08-12
DOSYA FORMATI 11,75 MB
ISBN 6056615511
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu çalışma, Allah'ın son rasulüyle gönderdiği hidayet kitabı olan Kur'ân-ı Kerîm'in, hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırda nasıl anlaşılıp tatbik edildiğini tespit amacıyla hazırlanmıştır. Zira Kur'ân'ı tefsir etmeye tek yetkili kişi olan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu beyân etmiş, ashâb-ı kiram, Kur'ân'ın nüzulüne şahitlik etmişler, kıraat ve açıklamasını Allah'ın rasulünden öğrenip uygulamışlar ve kendilerinden sonraki tabiin nesline aktarmışlardır. Kur'ân bilgisinin bâtıl anlayışlardan, zayıf ve hurafe bilgilerden uzak kaldığı o asırlar, İslâm tarihinin en parlak, en temiz dönemleri olmuş, sonraki asırlarda ise Kur'ân tefsiri hususundaki yanlışların temel sebeplerini şu iki konu teşkil etmiştir:1- Kur'ân'ın "dirayet tefsiri" adı altında şahsî görüşlerle açıklanmaya çalışılması ve içinde bulunululan siyasi veya kültürel atmosferin yahut bağlı bulunulan; akidevî, fıkhî ve ideolojik mezheplerin Kur'ân anlayışına tesir etmesi.2- Kur'ân'ın "rivayet tefsiri" adı altında zayıf ve uydurma rivayetlere, isnadı bilinmeyen nakillere dayanılarak açıklanmaya kalkışılması. İslâm dininde bildirilenlere aykırı olarak nakledilen ve Kur'ân ile sahih sünnete arz edilmeyen İsrailiyyât kaynaklı rivayetleri de bu kısımda değerlendirebiliriz.İşte bu olumsuz tesirlerden arındırılmış, Sahabe, Tâbiûn ve Tebâu't-Tabiîn asırlarında malûm olan bir Kur'ân anlayışı tespit etmek gayesiyle bu çalışmayı yapmaya karar verdim. Bu yüzden çok nadir istisnalar haricinde, sonraki asırlara ait yorumlardan kaçınarak, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabeden, tabiûn'dan ve tebâu't-tabiîn'den yalnızca sahih veya hasen isnadlar ile nakledilmiş olan rivayetlere dayanarak bu kitabı hazırladım. Kur'ân ayetlerinin meallerindeki manâlandırmaları da sözü geçen bu rivayetler ekseninde yaptım. Kitabın girişinde Kur'ân ve tefsirine dair usûlî bilgiler zikrettim. Allah Azze ve Celle'den bu çalışmayı bana ve ümmete faydalı kılmasını dilerim. Ebû Muâz Seyfullah ErdoğmuşHicrî 1437 / Mîlâdî 2015 Ankara

... Kerim Tefsiri adlı tefsir kitabı nı incelemektesiniz ... Sahih Tefsir Cilt 1 - Kur'an-ı Kerim Tefsiri Fiyatları | Özellikleri ... . İlk yıllarda, belgeyi masaüstünde yayınladık Sahih Tefsir Cilt 1: Kur'An-I Kerim Tefsiri Çeşitli programlar ve işletim sistemi arasında PDF formatı ve değiştirilmiş belgeler. Ahkâm Tefsiri Besâiru'l Kur'an Büyük Kur'an Tefsiri Diyanet Tefsiri El-Camiu li-Ahkami'l-Kur'an Esbab-ı Nüzul Et-Tefsir'ul Hadis En Kolay Tefsir... Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri. Bu kitaptaki herkes kendine ait bir şeyler bulabilir. ... Tefsir - Diyanet İşleri BaşKanlığı | Kur'an-ı Kerim Portalı ... . Bu kitaptaki herkes kendine ait bir şeyler bulabilir. Bazıları için okuma Sahih Tefsir Cilt 1: Kur'An-I Kerim Tefsiri basit bir eğlence olacak, ama diğerleri için tavsiye ve harekete geçme rehberi olacak. İLETİŞİM. Home. Ömer Nasuhi Bilmen - kur'an-ı Kerim Tefsiri. Ömer Nasuhi Bilmen - kur'an-ı Kerim Tefsiri. 1. Fatiha. 2. Bakara. 3. al-i İmran. 3D Yüz Masajı Cilt Sıkılaştırıcı Terapi. 29.0 ₺. Fiyatları Gör 5 fiyat var. 3D Massager Cilt Sıkılaştırıcı Terapi Masaj Aleti 3D masaj. 22.5 ₺. Fiyatları Gör 4 fiyat var. Arama formu. Kur'an-i Kerim. Kur'an Tefsiri. Alt Kategoriler. 1. Fatiha. 2. Bakara. 3. Al-i İmran. 4. Nisa. Bu çalışma Allah'ın son rasulüyle gönderdiği hidayet kitabı olan Kur'ân-ı Kerîm'in hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırda nasıl anlaşılıp tatbik edildiğini tespit amacıyla hazırlanmıştır. > İslamiyet. > Kuran, Tefsir. Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri (16 Cilt Takım-1.Hamur). İbn Kesir. 165,00 TL. Ehl-i sünnet alimleri Kur'an-ı Kerim'i, sünneti Mealden daha geniş, yani biraz daha fazla açıklaması olan bir tefsir... - Ehl-i sünnetin ve dört imamın çizgisinde sahih anlamı kısaca vermektedir. 220 TL. Müfessirlerin İmamı İbn Cerir Et Taberi. Ebu Cafer Muhammed b. Yezid b. Galib et-Taberi hicri 224 (miladi 839) yılında Taberistan'ın Amul şehrinde doğdu. 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. PDF okuyucu örnekleri kitap okumak için Sahih Tefsir Cilt 1 - Kur'an-ı Kerim Tefsiri Adobe Reader, Foxit Reader, Nitro PDF Reader, PDF-XChange Görüntüleyici, xPDF ve daha fazlası. Sahih Tefsir Cilt 1- Kur’an-ı Kerim Tefsiri (Termo Cilt) | Kur'an-i Kerim | N11 Kitap. Cep telefonu, TV, bilgisayar, saat, moda, bisiklet, tatil... Sahih Tefsir Cilt 1 - Kur'an-ı Kerim Tefsiri. ₺49.24₺75.75. Bu çalışma, Allah'ın son rasulüyle gönderdiği hidayet kitabı olan Kur'ân-ı ... İ...