Türk Dilinin Sadeleşmesi Ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa

Kitabı okumak veya indirmek için Türk Dilinin Sadeleşmesi Ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 1997-12-31
DOSYA FORMATI 9,70 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi, Tanzimat'tan sonraki yıllarda ilk defa 1863'te Şinasi ile Said Efendi arasında cereyan eden ünlü "Mebhusetün Anha" tartışması ile başlayan ve sonraki yıllarda da devam eden mesela "Hayaliyyun-Hakikiyyun Münakaşası", "Klasikler Münakaşası", Recaizade Ekrem ile Muallim Naci arasındaki "Zemzeme-Demdeme Münakaşası", "Abes-Muktebes Münakaşası", "Dekadanlık Meselesi" gibi münakaşalar bu tür edebi tartışmaların en önemlileri arasında yer almaktadır. Gerek Türkçe'nin sadeleşmesi ve hece-aruz tartışmaları, gerekse Türk tenkit tarihi açısından önem taşıyan Çocuk Bahçesi'ndeki makalelerle elimdeki mektupları bir araya getiren bu kitap, iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, münakaşa etrafında Çocuk Bahçesi'nde yayımlanan on bir makale ile üç şiire yer verilirken, ikinci bölümde sekiz mektupla Rıza Tevfik'in 1944 yılında bir ankete verdiği cevaptan doğrudan doğruya münakaşa ile ilgili bir kısım yer almıştır.

...Tanzimat'tan sonraki yıllarda ilk defa 1863'te Şinasi ile Said Efendi arasında cereyan eden ünlü "Mebhüsetün Anha" tartışması ile başlayan ve sonraki ... Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa... ... ... ... Gerek Türkçe'nin sadeleşmesi ve hece-aruz tartışmaları, gerekse Türk tenkit tarihi açısından 1944 yılında bir ankete verdiği cevaptan doğrudan doğruya münakaşa ile ilgili bir kısım yer almıştır. Türk Dilinin Sadeleşmesi Ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa, Abdullah Uçman. Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa Abdullah Uçman. Eden Bir elimdeki getiren bölümden Bilindiği bir Kitabevi Sadeleşmesi ş ... Türk Dilinin Sadeleşmesi Ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa... ... . Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa Abdullah Uçman. Eden Bir elimdeki getiren bölümden Bilindiği bir Kitabevi Sadeleşmesi şiire bölümde Tevfikin verilirken... Bilindiği gibi, Tanzimat'tan sonraki yıllarda ilk defa 1863'te Şinasi ile Said Efendi arasında cereyan eden ünlü "Mebhusetün Anha" tartışması ile başlayan ve sonraki yıllarda da devam eden mesela... Abdullah Uçman. ... Gerek Türkçe'nin sadeleşmesi ve hece-aruz tartışmaları, gerekse Türk tenkit tarihi açısından önem taşıyan Çocuk Bahçesi'ndeki makalelerle elimdeki mektupları bir araya getiren bu......