Nitel Araştırma Yöntemleri

Sharan B. Merriam

Kitabı okumak veya indirmek için Nitel Araştırma Yöntemleri çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-09-01
DOSYA FORMATI 5,62 MB
ISBN 6051332505
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Son çeyrek yüzyılda, nitel araştırma yöntemlerini konu edinen birçok makale ve kitap yazılmıştır. Bir başka ifadeyle -güncel bir paradigma olarak- nitel araştırma akademik çevrelerde giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yeniden gözden geçirilmiş ve yayıma hazırlanan bu klâsik kitap; nitel araştırmaların desenlenmesi, verilerin toplaması, analiz edilmesi ve raporlanması hususunda başta akademisyenler olmak üzere bütün araştırmacılar için bilgiler veren bir başucu kaynağı niteliğindedir. 

...lmektedir. ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir ... PDF Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri ... . Nitel araştırma kişilerin kanaatleri, tecrübeleri, algıları ve duyguları gibi subjektif verilerle (data) meşgul olur. Örnek olay yönteminde veri toplama yöntemleri gözlem,mülakatlar ve anketler olabilir. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri - Ali Yıldırım, Hasan Şimşek. Son 30 yılda tüm dünyada giderek artan bir ilgi gören nitel araştırma yöntemleri konusunda ülkemizde yazılmış ilk... ... Güvenlik Doğrulama Sistemi ... . Son 30 yılda tüm dünyada giderek artan bir ilgi gören nitel araştırma yöntemleri konusunda ülkemizde yazılmış ilk... Aralık 29, 2017Mayıs 18, 2018barisaltuntasBilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği- Nitel Araştırma Desenleri Örnek Olay Yöntemi yazısına bir yorum bırakın. Bu sebeple aynı metin farklı bir şekilde anlaşılmayana kadar okunmalıdır ve tekrar tekrar elden geçirilmelidir. Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri. Yorumlama (Hermeneutics). Bunlar da genellikle -doğal olarak- birbirinin benzeri oluyorlar. Yazar Creswell, araştırma yöntemleri konusunda, özellikle nitel yöntemler konusunda adı literatürde sıklıkla geçen biri. Nitel araştırma verileri için betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmaktadır. Nicel araştırmalarda verilerin özetlenmesi ve bilimsel araştırma yöntemleri sonuçlarının yorumlanması için... 1. GENEL OLARAK SOSYAL BİLİMLER. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'nın karşılaştığı sorunlara cevap olarak ortaya çıkıp gelişen sosyal bilimler... Nitel Araştırma Terimi Kapsayıcı Bir Terim. Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri. Metod: Araştırma yaklaşımları, katılımcılar, bağlam, ve veri toplama/analiz yöntemleri. Nitel Araştırma Yöntemleri. Posted In: QualitativeResearch . Serhat AYDIN tarafından yazılmıştır. A. etnografik araştırmalar. Eğitim araştırmalarında çok fazla kullanılmaz. ÖZ: Nitel araştırma yöntemleri gerçek hayatta karşılaşılan olayları, sorunları sayısal verile-re dayalı olarak değil, yorumlara dayalı olarak açıklamaya çalışan yöntemlere verilen genel bir isimdir. ...metodolojisi vardır: niceliksel araştırma (quantitative research) ve niteliksel araştırma (qualitative research). BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Nitel - Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Giriş Nitel Araştırma-Nicel Araştırma Bilmenin Yolları: Paradigmalar Rönesans, Modernleşme ve Endüstri Devrimi Nicel- Olguların sayılara indirgenerek... Prof. Dr. Türker Baş, Doç. Dr. Ulun Akturan. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskını yapan kitap, editörlerin akademik çalışmaları sırasında geniş bir ekip ile yapmış oldukları araştırmaların ürünüdür. Araştırma yürütmek isteyen bir araştırmacı, nicel ya da nitel yaklaşımda konu, amaç ve metodu neyi, niçin, nasıl soruları ile belirlemek zorundadır....