Sözlü Destan

Edward R. Haymes

Kitabı okumak veya indirmek için Sözlü Destan çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2010-01-01
DOSYA FORMATI 10,5 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Sekiz yıl kadar önce, Türk Dil Kurumunun "Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi" kapsamında bana da Edward R. Haymes'in, Sözlü Destan "Sözlü Şiir Araştırmasına Bir Giriş" adlı eserini Almancadan Türkçeye çevirmem teklif edilmiş, bu büyük projeye küçük de olsa bir katkım olacağını düşünerek bu teklifi kabul etmiş ve 2004'te çeviriyi tamamlayarak TDK'ye göndermiştim.Bu hacmi küçük ama içerik ve özellikle kaynakçalar açısından son derece zengin ve destan araştırmacıları için faydalı olacağından hiç kuşkum yoktur.

...layları konu alan ve sözlü destan türüdür ... Destanların Özellikleri, Destan Nedir, Destanlar - Değerler Eğitimi ... . Destan, aslı "dastan" olan Farsça bir kelimedir. Eski Yunan edebiyatında "epos" destan niteliğinde olan şiirlere verilen addır. Sözlü gelenek ürünleridir ve anonim nitelik taşır. Destanlar "doğuş, yayılma ve yazılış safhası" olmak üzere üç safhada oluşur a. Doğal (sözlü) destanlar: Toplumun ortak malı olan ve birtakım olaylar sonucu kendiliğinden oluşan destanlardır. Edebiyat > islamiyet öncesi (destan dönemi) ... Sözlü Destan En Uygun Fiyata Sizleri Bekliyor. ... . Edebiyat > islamiyet öncesi (destan dönemi) > sözlü edebiyat. Bu yüzden net bilgi yoktur. *Çin, İran, Arap kaynaklarında destan özetleri yer almaktadır. destan. SÖZLÜK ANLAMI. Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope: "Manas, Şehname, İlyada, Kalevala birer destan örneğidir." ...ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere"destan" denir. ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında da şiirin önemli bir yeri vardır. Sözlü Dönemin Özellikleri. Zamanla, destan gelenekleri zenginleşen ulusların, destan şairleri yetişmiştir. SÖZLÜ DÖNEM (Destanlar Dönemi) Sözlü edebiyat ürünleri din törenlerinde doğmuş, din dışı törenlerde gelişmiştir. Sözlü dönemin başlıca edebiyat ürünleri: koşuklar, destanlar, savlar ve sagulardır. Epik şiir veya destan nedir? Milman Parry ve Albert Lord, batı edebiyatının temelini oluşturan, Homeros destanlarının sözlü gelenekten geldiğini savunur. Destan kelimesi İslamiyet'ten çok önce Türk Edebiyatı'nda karşımıza çıkar. Dönemlerine göre destanlar, sözlü destan ve yazılı destan olarak iki başlıkta incelenir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme (tanımlama) ve konuşma bölümleri bulunur. Destan sahiplerinin yaşadıkları doğal çevreye ilişkin bilgiler edinmek mümkündür. TÜRK boylarına ait sözlü ve yazılı edebî yaratmalar içinde en ilgi çekici olan eserler "destan" adını taşıyan eserlerdir. Sözlü destan. Destanî anlatmaların yaratım ve oluşum süreci ile ilgili bir terimdir. Sözlü edebiyat ürünleri dinî törenlerden doğmuştur. Dini törenlerini yöneten bilge ozanlara şaman, kam ya da baksı denir. Destan: Destanlar, doğal ve yapma destan olmak iki grupta işlenir. Zamanla, destan gelenekleri zenginleşen ulusların, destan şairleri yetişmiştir. Sözlü dönem destanlarının özellikleri. 1. Toplumun ortak görüşleri yansıtılmıştır. Edward R....