Kur'an'ı Anlamada Yöntem

Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi

Kitabı okumak veya indirmek için Kur'an'ı Anlamada Yöntem çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-05-11
DOSYA FORMATI 11,41 MB
ISBN 6059102261
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Ümmetimiz asr-ı saadet döneminde Kur'ân'la iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirdi. Onu iyi anladı. Maksatlarını iyi kavradı. Büyük ölçüde hayatın farklı alanlarında onu iyi uyguladı ve insanları basiretle ona davet etti.Bunun en iyi örneği sahabelerdir. Öyle ki Kur'ân onların hayatını tamamen değiştirdi. Onları cahiliyye sapıklığından İslam'ın doğru yoluna taşıdı. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Kur'ân neslinden sayılan talebeleri (tabiûn) ve talebelerinin talebeleri (etba-i tabiûn) en güzel bir şekilde onlara uydu. Allah o nesillerle kulları hidayete erdirdi, memleketleri fethettirdi, onlara yeryüzünde hâkimiyet bahşetti. Onlar da yeryüzünde adalet, ihsan, ilim ve iman medeniyetini ikame ettiler. Bu nesilden sonra gelenler Kur'ân'ı terk ettiler; harflerini ezberleyip ahkâmını görmezden geldiler. Onunla sağlıklı bir iletişim kurmadılar. Hakkıyla anlamadılar. Teberrüken onu taşıyıp duvarlarını ayetleriyle süsledilerse de bereketin O'na uymakta ve ahkâmını uygulamakta olduğunu unuttular.Ümmeti, içinde bulunduğu yokluktan, geri kalmışlıktan, bölük pörçük yaşamaktan kurtarmanın yolu Kur'ân'a dönmekle mümkündür. Hidayete giden temel taşlar, O'ndadır.Tabi olunacak rehber O'dur.Rehber olarak Kur'ân yeter...

...amberlerin Tebyin( Açıklama) görevi nedir ... Kur'an'ı Anlama Yöntemi - Kur'an'i Hayat Dergisi ... .? Peygamberler kitabı şerhmi ederler.? "Kur'an'ı Anlamada Yöntem"konusunun konuşulduğu seminer, Tatvan Özgür-Der'in dernek binasında gerçekleştirildi. Buna rağmen, farklı anlama biçimlerinin olması bir yöntemi zorunlu kılmaktadır. Kur'an'ı Anlama Yöntemi, kaleme almakta olduğum Kur'an tefsirinin mukaddimesinden ibarettir. Bunun adı 'usul fetişizmi'dir. Yöntemsizlik ne kadar yanlışsa, yöntem ... Kur'an'ı Anlama "İlmi" - Süleymaniye Vakfı ... . Yöntemsizlik ne kadar yanlışsa, yöntem fetişizmi de o kadar yanlıştır. Kur'an'ı anlama konusunda nüzul ortamıyla ilgili iki yanlış anlayış bulunmaktadır. Hurafe olarak nitelenen bu yöntem ile Kur'an'a şifreli bir kitap gözüyle bakanlar hayat kitabı olan Kur'an'ın... ...Japon oryantalist Izutsu Kur'an'ı okumada bir metot olarak kabul edilen- "semantik yöntem"e yakın bir anlayış olarak görülebilir. Kur'an'ı anlamada tabii ki bu anahtar temel kavramlar çok önemlidir. ...ile ilgili mevcut problemler, genelde dil problemi, yöntem problemi ve bilgi problemi ile alâkalıdır. bir mesleki, ideolojik ve metodolojik yönelişlerle ilgili olmaksızın doğrudan Kur ân ı anlama tarzıdır. Kur'an'ı anlamada bir bütün olarak uygulanabilecek yöntemlerin yanında, özellikle bazı âyetlerin daha iyi anlaşılabilmesi için müstakil çalışmal...