Açıklama ve Örneklerle Vergi Usül Kanunu Uygulaması

Mehmet Ali Özyar

Kitabı okumak veya indirmek için Açıklama ve Örneklerle Vergi Usül Kanunu Uygulaması çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2008-04-01
DOSYA FORMATI 8,68 MB
ISBN 9758082264
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlara uygulanacak usul hükümlerini düzenleyen Vergi Usul Kanunu'nun 3. Maddesinde "Vergi Kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve dieğr maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır." hükmüne yer verilmiştir...

... VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KANUN ESKİ HALİ YENİ HALİ AÇIKLAMA 213 VUK Gümrük ve Tekel Vergileri Madde 2 - Gümrük ... Açıklamalı ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu (VUK) Uygulaması ... ... ...idarenin kanun uygulamasına ilişkin açıklama ve görüşlerini ifade eden özelgeler (muktezalar). admin2015-09-08 09:31:342015-09-08 09:31:34Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu. VUK'da sayılan değerleme ölçüleri özet olarak aşağıda açıklanacaktır. İktisadi kıymetlerin hangi değerleme ölçüsü ile değerleneceği iktisadi kıymet bazında ayrı ayrı belirtilmiştir. Vergi Usul Kanun ... Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ... . İktisadi kıymetlerin hangi değerleme ölçüsü ile değerleneceği iktisadi kıymet bazında ayrı ayrı belirtilmiştir. Vergi Usul Kanunu, genel bütçeli idarelerle belediyeler ve il özel idarelerince toplanan vergi biçimleri ile bunlara aykırılıklarda uygulanacak ceza hükümleri ve vergi davalarını düzenlemektedir. Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU Kanun No: 213 Kabul Tarihi: 4/1/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 Resmi Gazete Tarihi: 10/1/1961. Kanunun Şümulü. ...ile bunlara aykırılıklarda uygulanacak ceza hükümleri ve vergi davalarını düzenlemektedir. Açıklama. Vergi Usul Kanunu, genel bütçeli idarelerle belediyeler ve il özel idarelerince toplanan... ...aykırılıklarda uygulanacak müeyyideleri göster en hükümleri bünyesinde toplayan ve 64 yılı aşkın bir süredir uygulanan Vergi Usul Kanunu konusunda ikincil mevzuatın yanı sıra yargı içtihatları, idarenin. Home ›. Details for: Açıklama ve örneklerle vergi usul kanunu uygulaması /. ve uygulamalar, Kanun hükümlerinin uygulama ve yorumu konusunda okuyucuyu arayışa zorladığı da bir gerçek....