El-Cahiz ve Türklerin Faziletleri (Tercümenin Gözden Geçirilmiş 2. Baskısı ve Arapça Tenkidli Metin)

Kitabı okumak veya indirmek için El-Cahiz ve Türklerin Faziletleri (Tercümenin Gözden Geçirilmiş 2. Baskısı ve Arapça Tenkidli Metin) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2002-01-01
DOSYA FORMATI 11,95 MB
ISBN 9757874140
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Değerli araştırmacı Prof. Dr. Ramazan Şeşen tarafından hazırlanan 'Türk Faziletleri' adlı bu çalışmada ünlü Arap edip ve düşünürü el-Câhız 'Menakıbü Cünd el-Hilâfe ve Fazâil el-Etrak' eserinin metni ve tercümesi verilmektir. Bu eser Türkler hakkında yazılmış en eski kitaptır. Başka bir benzeri yoktur. İslam tefekkür tarihi ve Arap edebiyatının klâsik bir büyük ismi olan Câhız gibi bir edip, âlim, psikologun kaleminden çıkması esere ayrı bir önem kazandırır. Pek çok diğer eserleri hep referans olarak alınmış olan Câhız'ın Arap kültürünün müdafii olma hususiyeti gözönüne alındığında bu eserinin ehemmiyeti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Câhız'ın bu eseri hem Arapça hem de Türkçe tercümesi ile ilim âlemine olduğu kadar Türk tarihi araştırmacılanna yeniden kazandırılmış oldu. El-Câhız bu eserde eski Araplar'ın ve kendisinin Türkler'in karakteri ve kabiliyetleri hakkındaki sözlerini ve düşüncelerini bir arada toplamış, o zaman (IX. asrın ilk yarısı) Bağdad ve Samarra muhitlerinde bulunan Türkler'e karşı bazı kesimlerin duydukları endişeleri gidermeye, Türkler'in İslâm dini ve Abbasi Devleti için taşıdıkları önemi vurgulamaya çalışmıştır. Bilhassa, Türkler'in ahlâkî sağlamlıklarına, askerî kabiliyetlerine insanların dikkatini çekmiştir. Türk tarihinin temel kitaplarından olan ve el-Câhız gibi büyük bir düşünce adamının eseri üzerine yapılan bu çalışmanın, bu neşrinin de okuyuculardan beklenen ilgiyi göreceği muhakkaktır.

.... el-Câhiz (766/76-870)... Are you sure you want to remove El-Cahiz ve Türklerin faziletleri from your list? tercümenin gözden geçirilmiş 2 ... El Cahiz - Türklerin Faziletleri ve Övgüleri.pdf ... . baskısı ve Arapça tenkidli metin. Kaynakça; ŞEŞEN Ramazan, El-Cahız ve Türklerin faziletleri (tercümenin gözden geçirilmiş 2. baskısı ve Arapça tenkidli metin), IRCICA Yayınları, İstanbul 2002. Paylaş. ...MANTIK ŞAHESERİ (Arapça Orijinali ve Türkçe Tam Metin Tercümesi). baskısı vardır (İstanbul 1253, 1289, 1306, 1310). el-Burhân'a Her ikisi de Bedîuzzaman Sa'îd-i'l-Kürdî el-Nursî'ye aittir. ...Fazilet ... El-Cahiz ve Türklerin Faziletleri (Tercümenin Gözden...) ... . baskısı vardır (İstanbul 1253, 1289, 1306, 1310). el-Burhân'a Her ikisi de Bedîuzzaman Sa'îd-i'l-Kürdî el-Nursî'ye aittir. ...Faziletleri (Tercümenin Gözden Geçirilmiş 2. Baskısı ve Arapça Tenkidli Metin). Dr. Ramazan Şeşen tarafından hazırlanan 'Türk Faziletleri' adlı bu çalışmada ünlü Arap edip ve düşünürü el-Câhız... Siradisi.ORG Forumları > Edebiyat, Dil, Tarih, Coğrafya > Edebiyat > KİTAP ÖZETİ, Tanıtım > El-Cahız ve Türklerin Faziletleri (Tercümenin Gözden Geçirilmiş 2. Baskısı ve Arapça. Tâhâ el-Hâcirî), Kahire 1963, s. 24-38, 108. a.mlf., Fezâilü'l-etrâk: Hilâfet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Fazîletleri (trc. Ramazan Şeşen), Ankara 1967, s. 11-21. a.mlf., Resâʾilü'l-Câḥiẓ (nşr. Türkler her hangi bir savaş işlerindeki meharetleri, cömerdlikleri, ve büyük çalışmaları, terbiyeleri, ahlâkça fevkalade metin bulunmaları, rey'inde asil, gerçek söz sahibi olmak gibi yüksek hasletleri... Arap edebiyatının gelişiminde büyük katkıları olan ediplerden biri de el-Câhiz'dir. 10 Uzun, Taceddin, "el-Câhız ve İlmu'l-Luğadaki (Dil Bilimdeki) Yeri", Selçuk Üniv. İlahiyat Fak. "Türklerin Faziletleri" adlı bu çalışmada ünlü Arap edip ve düşünürü El-Cahız'ın "Menakibü Cünd el-Hilafe ve Fazail el-Etrak" eserinin metni ve tercümesi verilmektedir. A. Hârûn tarafından Resâ'ilü'î-Cöhiz içinde neşredilen[231] kitabı Ramazan Şeşen Hilâfet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri adıyla Türkçe'ye çevirmiştir.[232]. 5- Fahrü's-sûdân cale'l-bizân. Türklerin Faziletleri kitabını inceleyin, benzer kitaplarla karşılaştırın, kitap yorumlarını okuyun ve en uygun fiyatı bulun. Türklerin Faziletleri - Kitap Fiyatları. Ücretsiz Kargo. Türk'ün ikisi yüzünde, ikisi kafasının arkasında olmak üzere dört gözü vardır. (El Cahiz, (Tercüme: R. ...