İlklerin Padişahı Sultan Abdülmecit cep boy

Emile Tarin

Kitabı okumak veya indirmek için İlklerin Padişahı Sultan Abdülmecit cep boy çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-10-05
DOSYA FORMATI 11,32 MB
ISBN 6055391201
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Arazi Kanunnamesi çıkartılmıştır.Merkezi yönetimi güçlendirmek için valilerin yetkileri azaltılmıştır.Genel Meclisi kurularak, halkın yerel yönetimlere katılması sağlanmıştırPosta Nezareti kurulmuştur.Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmuştur. (Eğitim - öğretim Bakanlığı)Jandarma Teşkilatı kurulmuştur. (Umur-u Zaptiye)İlk telgraf hatları kurulmuştur. (İstanbul - Edirne)İltizam Sistemi kaldırılarak gelire göre vergi alınmaya başlanmıştır. Vergilerin toplanması vergi memurlarına bırakılmıştır,İlk Osmanlı Bankası olan Bank-ı Dersaadet kurulmuştur. Yabancı devlet destekli (İngiltere) ilk Osmanlı bankası Bank-ı Şahane-i Osmaniye kurulmuştur.İlk kâğıt para Kaime-i Nakdiye basılmıştır.Yabancı paraların ülkede kullanılması yasaklanmıştır,İlk demiryolu hatları yapılmıştır. (İzmir-Aydın, istanbul - İzmit)İlk deniz yolu işletmesi (Şirket-i Hayriye) kurulmuştur.Erkek öğretmen okulu olan Dar'ül Muallim açılmıştır,İlk Osmanlı üniversitesi Dar'ül Fünun açılmıştır.Kaymakam ve okul müdürü gibi yönetici yetiştirmek için Mülkiye Mektebi açılmıştır.Kız rüştiyeleri açılmıştır.Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Ceride-i Havadis gibi ilk özel gazeteler çıkarılmaya başlanmıştır.Dolmabahçe Sarayı, Beykoz, Küçüksu, Ihlamur, Yıldız Kasrı gibi birçok köşk yapılmıştır.

......