Fıkh-ı Ekber Şerhi Şerefü’l-Akide

Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi

Kitabı okumak veya indirmek için Fıkh-ı Ekber Şerhi Şerefü’l-Akide çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-05-15
DOSYA FORMATI 11,3 MB
ISBN 6052071533
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Şerefü’l-Akîde, Müstakîmzâde Süleyman Sa’deddîn Efendi (1719-1788) tarafından İmâm-ı Âzam hazretlerinin Fıkh-ı-Ekber isimli akâid kitabına yapılmış bir şerhtir.Bu kitap, Şerefü'l-Akîde dışında Süleyman Sa’deddîn Efendi'ye ait dört risaleyi de bir araya getirmektedir. Bunlar sırasıyla Birgivî’nin Bir Sözünün Şerhi,Küllî ve Cüz’î İrâde Risâlesi, Şanlı Anne-Babaya Dair, Esmâ-i Hüsnâ’ya Dair Risâle.Bunlardan ilki Birgivî’nin Bir Sözünün Şerhi'dir. Meşhur Osmanlı dönemi tasavvuf ehlinden olan âlim Muhammed Birgivî’nin (v. 981/1573) bir risalesinde tecdîd-i iman bahsinde yazdığı “Eğer benden küfür ve hata sâdır olduysa tevbe ettim” ibaresinde “Bazı sâde diller, şek vardır diye hatadan korkup” işin hakikatinden sual etmeleri üzerine Müstakîmzâde bu makaleyi yazmıştır.İkincisi: Küllî ve Cüz’î İrâde Risâlesi olup bu risalede, küllî-cüz’î irade, kazâ ve kader gibi konulara geniş bir şekilde yer verilmiştir.Üçüncüsü: Şanlı Anne-Babaya Dair isimli risâle olup İmâm-ı Âzam’ın Fıkh-ı-Ekber'inde geçen Peygamberimizin anne ve babası ile ilgili bir ibareye dair açıklamaları ihtiva etmektedir.Dördüncüsü: Esmâ-i Hüsnâ’ya Dair Risâle olup kelam ilmi erbabı ve mutasavvıfların “Hak Teâlâ’nın isimleri tevkîfî, yani şeriate mi bağlıdır yoksa kıyas edilerek, yani aklî delillerle de belirlenebilir mi ve Hak’tan bahsederken o isimler kullanılabilir mi?” sorusu üzerinde durmaktadır.

......