İslam Borçlar Hukuku

Ayhan Ak

Kitabı okumak veya indirmek için İslam Borçlar Hukuku çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-02-01
DOSYA FORMATI 7,83 MB
ISBN 6054896684
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

...lama. Konu Başlığı: Ünite 8 Soru-Cevap Ders Özetleri Gönderen: Safiye Gül üzerinde 15 Nisan 2014, 11:52:49 ... İSLAM'DA BORCU GEÇİKTİRMEK - Fikriyat Gazetesi ... . Ünite 8 İslâm Borçlar hukuku-ı (akit teorisi). Anahtar Kelimeler : Garar, Belirsizlik, İslam Hukuku, Borçlar Hukuku, İrade Fesadı, Yanılma (Hata). ABSTRACT. Every individual constitutes building block of the society in which he/she lives. İslam Borçlar Hukuku bey'(alış-veriş),icare(iş akdi),şirket,sarf ve selem gibi özel borç münasebetlerinin ayrı ayrı tasnif edilmesi suretiyle tedvin edilmiştir. ...unsurları, şartları ve ekonomik tesirleri İslam Borçlar hukuku açısından ele alınmaya çalışılmı ... BORÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . ...unsurları, şartları ve ekonomik tesirleri İslam Borçlar hukuku açısından ele alınmaya çalışılmıştır. factors, conditions and economic effects of the franchise contract in terms of Islamic debt law. 17.36 TL. Bu kitapta, İslâm Hukuku içerisinde muâmelât olarak isimlendirilen bölümün borçlar hukuku ile ilgili konularına yer verilmiştir. İslam borçlar hukukunda kabzın akitlere etkisi. Mustafa KİSBET *. Genel olarak İslâm borçlar hukukunda akit konusunun kabzının, akitlerin inikadında bir etkisi görünmemektedir. İslâm Borçlar Hukuku, Fıkhın Muâmelât statüsü içinde yerini alan, hakikî ve hükmî şahıslar arasındaki borç ilişkilerini İslâm Hükümlerine göre düzenleyen aksiyolojik, finalist ve normatif bir hukuk dalıdır. OF OBLIGATIONS Yrd. Gasb edilen malda önemli bir eksilme veya değişiklik olmadıkça sahibi malın iadesi İslam Borçlar Hukukunda Kaza Kavramı ve Neticeleri yerine bedelinin ödenmesini isteyemez. Bununa birlikte modern İslam hukuku literatüründe "eşya hukuku" terimi yaygınlık kazan-maktadır. halde, hukuk düzeninin hukukî varlıklar olarak kabul ettiği ve tıpkı insanlar gibi haklar edinip borçlar... Finansal Açıdan İslam Borçlar Hukuku Fatih Turay Ensar Neşriyat 9786057619273 Fatih Turay. Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku Şirketler İlaveli Hikmetevi Yayınları 9786053512219 Nuri Kahveci. Borçlar hukuku ile ilgili ayet ve hadisler, Eklenme : 23.04.2020. Okunma : 2404. İslam dininde borçların vadesinde ödenmesi gerektiği hükmiyeti nedir ? Elinizdeki eser, İslam borçlar hukukunu finansal açıdan incelemek suretiyle, ideal anlamda İslâmî finans sisteminin nasıl olması gerektiğinin tespitini amaçlamaktadır. İslam borçlar hukuku açısından "Kusursuz imkansızlık hali"nin edimin ifasına In Terms Of Islamic Dept Law "Case Of Faultless Impossibility" Ef-fect On Fulfillment Of Dept. 21 TL. Bu kitapta, İslâm Hukuku içerisinde muâmelât olarak isimlendirilen bölümün borçlar hukuku ile ilgili konularına yer verilmiştir. İslâm Borçlar Hukuku, Fıkhın Muâmelât statüsü içinde yerini alan, hakikî ve hükmî şahıslar arasındaki borç ilişkilerini İslâm Hükümlerine göre düzenleyen aksiyolojik, finalist ve normatif bir hukuk dalıdır....