Telhis

Kitabı okumak veya indirmek için Telhis çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-09-21
DOSYA FORMATI 11,96 MB
ISBN 6053460046
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

...ini içeren 1 kelime bulundu... telhis / telhîs / تلخيص ... Telhis - Ekşi Sözlük ... . Kısaltma. Bunlar o kadar kolay telhis olunamaz (Hâlit Z. Uşaklıgil). Arzlar ve mektupları hâdimler telhis ederler (Orhan Ş. Gökyay). 2. Sadrâzam veya daha alt makamlardan pâdişâha iznini... Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve birçok dilde anlamı. telhis TDK sözlük. isim, eskimiş (telhi:s) Arapça telhis 1 . Özet, özetleme, kısaltma. Telhisleri Paşakapısı'ndaki Telhisî adı verilen memur ... Telhis Nedir ? Telhis Ne Demek ? ... . Telhisleri Paşakapısı'ndaki Telhisî adı verilen memur saraya götürüp, Kapı ağasına teslim ederdi. 19. yüzyılda telhis mâbeyn başkâtibine hitâben yazılmaya başladı. Telhis kelimesi baş harfi t son harfi s olan bir kelime.Başında t sonunda s olan kelimenin birinci harfi t , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi h , beşinci harfi i , altıncı harfi s... telhis, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'l', 'h', 'i', 's', şeklindedir. telhis kelimesinin tersten yazılışı sihlet diziliminde gösterilir. Telhis Nedir. Özet, özetleme, kısaltma Cümle 1: Ben böyle gülümseyen teminatlara hayatımda çok tesadüf ettiğim için... Telhis Videoları. Video Ekle (Sadece Youtube ve Vimeo). Telhîs, Yûsuf es-Sekkâkî'nin Miftâhu'l-Ulûm adlı eserinin belâgata dâir üçüncü kısmının İmam Celaleddin Kazvînî Habîb-i Dımışkî tarafından yapılan muhtasarıdır. Arapça bir kelime olan telhis uzun yazıyı kısaltmak, özetlemek mânâsına gelir. Eğer arz edilen husus mühim olup, Sadrâzam dîvânında görüşülmüşse müzâkere netîcesi telhiste bildirilirdi. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü. telhis anlamı 1- Bir kitap ya da fikrin özetini veren kitap ya da yazı. telhis anlamı is. (telhi:si) esk. 1. Özet, özetleme, kısaltma. 2. tar. Telhis Terimi Hakkında Bilgiler. Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Telhis: 1- Bir kitap veya fikrin özetini veren kitap ya da yazı. Arapça bir kelime olan telhis uzun yazıyı. Sadrâzam telhis olarak yazdığı takririnde hâdiseyi bildirir, kendi düşüncelerini arz eder ve pâdişâhın bu husûsa dâir fikri...