Dini Klasikler Seti (3 Kitap-Ciltli)Marifetname - Müzekk’in-Nüfus - Kimyâ-yı Saâdet

Eşrefoğlu Rumi

Kitabı okumak veya indirmek için Dini Klasikler Seti (3 Kitap-Ciltli)Marifetname - Müzekk’in-Nüfus - Kimyâ-yı Saâdet çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-05-11
DOSYA FORMATI 12,24 MB
ISBN 4052070416
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

MARİFETNAMEErzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Mârifetnâme”si, yazıldığı 18. yüzyıldan bu yana bütün Türk-İslâm dünyasının en çok okunan eserlerinden biri olmuştur. Bulak (Mısır), İstanbul ve Kazan’da defalarca basılan bu büyük eser, Fransızca ve Farsça’ya da çevirilerek bütün dünyada ilgiyle okunmuştur. Mârifetnâme dinî, tasavvufî, sosyal ve tabiî bilimlerin tümünü içinde toplayan muazzam bir ansiklopedidir. Denilebilir ki, Mârifetnâme başlı başına bir kütüphanedir. Bizden önceki nesiller ondan çok şey öğrendiler, biz de öğrenmekteyiz ve gelecek nesiller de öğreneceklerdir. MÜZEKK’İN-NÜFUSKādiriler arasında Abdülkādir-i Geylânî’den sonra tarikatın ikinci pîri sayılan Eşrefoğlu Rûmî daha hayatta iken büyük bir velî kabul edilmiştir. Evliya Çelebi, Eşrefoğlu’nun içinde medfun bulunduğu İznik’teki cami ve dergâhtan da bahsederek ondan “yetmiş bin müride mâlik bir pîşvâ-yı âşıkân” diye söz etmektedir.Şeyh ve mutasavvıf Eşrefoğlu Rûmî’nin sade bir Türkçe ile yazdığı Müzekki'n-Nüfûs, Eşrefoğlu’nun en şöhretli eseridir. Dünya muhabbetinin sebeplerini, yarar ve zararlarını anlattığı kısımda “bu kitabın Türk dilince söylenmesinin sebebi, yeni öğrenmeğe başlayanlara kolaylık olması içindir.” ifadesiyle en evvel mensubu olduğu milletini gözetmiştir. Bu eser, Orta Asya’dan Anadolu’ya göçüp burasını ezeli ve edebi yurt edinen Türklerin tasavvufî ahlakı öğrenip benimsemesinde asırlar boyu önemli bir rol oynamıştır. Nefis terbiyesi ve tarikat âdâbı mevzûunda kaleme alınmış bu eser 1448 de tamamlanmıştır. KİMYÂ-YI SAÂDETİnsanın saadeti; Allah (c.c.)’ı bilmektir. Peygamberlik ve Velilik, İnsanın Yaradılışı, Kalbin Varlığı, Ruh ve Mahiyeti, Ölüm ve Hakikati, İlim Öğrenmek, Komşu Hakları, Büyük ve Küçük Günahlar, Tevbe, İbadetler, Muamelat, Temizlik, Abdest, Namaz, Oruç, Hac, Zekât, Sadaka, Alışveriş, Nikâh, Evlilik, Helâl ve Haramlar.

...yı âşıkân" diye söz etmektedir. Kitap dostları için Kitap Müptelası'nda binlerce çeşit kitap var ... Marifetname (3 Cilt Takım) | bkmkitap.com ... . Anasayfa >. Kitaplar >. İslam >. Dini Klasikler Seti (3 Kitap-Ciltli) Marifetname - Müzekk'in-Nüfus - Kimyâ-yı Saâdet. Dini Klasikler Seti (3 Kitap-Ciltli). %40. 138,89 TL. Denilebilir ki Mârifetnâme başlı başına bir kütüphanedir. ile yazdığı Müzekki'n-Nüfûs Eşrefoğlu'nun en şöhretli eseridir. ATAÇ YAYINLARI tarafından yayınlanan Dini Klasikler Seti (3 Kitap-Ciltli) Marifetname - Müzekk'in-Nüf ... Dini Klasikler Seti (3 Kitap-Ciltli) Marifetname - Müzekk'in-Nüfus... ... . ATAÇ YAYINLARI tarafından yayınlanan Dini Klasikler Seti (3 Kitap-Ciltli) Marifetname - Müzekk'in-Nüfus - Kimyâ-yı Saâdet kitabını okumak ister misiniz? Denilebilir ki, Mârifetnâme başlı başına bir kütüphanedir. Kimyâ-Yı Saâdet İnsanın saadeti; Allah (c.c.)'ı bilmektir. Müzekki'n-Nüfûs, Eşrefoğlu'nun en şöhretli eseridir. Dini Klasikler Seti (3 Kitap-Ciltli). Yayınevi : Ataç Yayınları. Denilebilir ki Mârifetnâme başlı ba...