6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi

Dr. Merve Yılmaz

Kitabı okumak veya indirmek için 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-09-27
DOSYA FORMATI 10,37 MB
ISBN 6055373122
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak bağışlama sözleşmesi incelenmiştir. Bu bölümde bağışlamanın tanımı, mahiyeti ve unsurları ile bağışlamanın çeşitleri üzerinde kısaca durulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise bağışlama sözleşmesinin hukuki işlem ile sona erdirilmesi araştırılmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, üçüncü kişilerin bağışlama sözleşmesini tamamen veya kısmen hükümsüz kılmaları incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızda T.B.M.M. tarafından 11.01.2011 tarihinde kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan yeni düzenlemeler de dikkate alınmıştır. Özellikle Türk Borçlar Kanunu ile halen yürürlükte olan Borçlar Kanunumuzdaki madde numaraları ve terimler karşılaştırmalı olarak verilmiş, yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler ile halen yürürlükte olan düzenlemeler karşılaştırılarak değerlendirmelerde ve önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak bu çalışmamızda bağışlama sözleşmesinin bağışlayan ve bağışlanan tarafından, bazı hallerde ise, üçüncü kişiler tarafından sona erdirilebileceğini tespit etmiş bulunuyoruz.

...k Borçlar Kanunu ile halen yürürlükte olan Borçlar ve terimler karşılaştırmalı olarak verilmiş, yürürlüğe girecek olan yeni ... 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı... ... ... ...ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan yeni kişiler tarafından sona erdirilebileceğini tespit etmiş bulunuyoruz. ...Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. araştırma yaparak, özellikle bağışlama sözleşmesini sona erdiren halleri, bunun Yayınevinin Diğer Kitapları. %15. Yeni. ...T ... 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Bağışlama Sözleşmesi ... . araştırma yaparak, özellikle bağışlama sözleşmesini sona erdiren halleri, bunun Yayınevinin Diğer Kitapları. %15. Yeni. ...Türk borçlar kanunu ile karşılaştırmalı olarak bağışlama sözleşmesinin sona ermesi. Çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak bağışlama sözleşmesi incelenmiştir. ...içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamış sayılır. Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. ...Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. olan Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan yeni düzenlemeler de Özellikle Türk Borçlar Kanunu ile halen yürürlükte olan Borçlar... Merve Yılmaz adlı yazara ait 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak kitabı kapıda ödeme, taksit ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. ...Kanunu ile Karşılaştırmalı OlarakBağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. On İki Levha Yayınları. 27.98. Kitabın amacı, genellikle borçlar özel... ...Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi satın alın, indirimli ve Dili: Türkçe Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık. Kitap Adı: 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu... ...ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan yeni kişiler tarafından sona erdirilebileceğini tespit etmiş bulunuyoruz. ...ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. girecek olan Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan yeni düzenlemeler de Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. ...iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Borçlar kanunu (6098 sayılı kanun, 6098 sayılı yasa). öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle bağlıdır. ...Kanunu ıle karşılaştırmalı olarak bağışlama sözleşmesinin sona ermesı - Merve On İki Levha Yayıncılık 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak... ...ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. girecek olan Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan yeni düzenlemeler de ve terimler karşılaştırmalı olarak verilmiş, yürürlüğe... ...ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi. yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan yeni kişiler tarafından sona er...