İslam Tarihi

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

Kitabı okumak veya indirmek için İslam Tarihi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-09-21
DOSYA FORMATI 8,34 MB
ISBN 9944301985
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu İslâm Tarihi, tarihî vak’aların kronolojik bir sırayla anlatılmasından ibaret kuru bir tarih kitabı değildir. Tahlilî ve tenkidî bir tarihtir. Bu bakımdan tarihî vak’aların kök sebeplerini açıklayan; dünün, bugünün ve yarının meselelerine çözüm getiren bir eser mahiyetindedir.Eser, bugün İslâm’ı ve İslâm topluluklarını yeniden ve doğru bir surette anlamak ihtiyacında olan Müslüman Türk gençliğine birçok temel gerçekleri tanıtacak, asırlar boyu gizli kalmış ihtilafların içyüzünü gösterecek, bilhassa dinî hiçbir esasa dayanmayan, tamamen siyasi kaynaklı ihtilâfların gerçek yüzünü ve bunların ortadan kaldırılmasının en sağlam yollarını açık seçik ortaya koyacak bir vukuf ve tahlil gücüne sahip bulunmaktadır.Eser, tarihî ihtilafların giderilerek, İslâm birliğinin nasıl sağlanacağının yollarını açık seçik gösterirken, Doğu ve Batının gerçeklerini birleştirerek tevhidçi bir görüşle birleştirici ve bağdaştırıcı bir şekilde bunun esaslarını gelecek nesillere göstermiştir.İslâm’ın tarihinin iyi ve doğru anlaşılmasının, İslâm’ın bugününe ve yarınına en büyük hizmeti yapacağına inandığımız için bu değerli eserin dikkatle okunmasını tavsiye ederiz.

...n'dır. Tarihteki tüm Müslüman millet ve devletler, İslâm Tarihi biliminin konusudur ... Islam Tarihi Ders Notları ... . Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın ayrıca, Türk-İslâm Tarihi, İslâm Kurumları Tarihi, Paleografi-Epigrafi derslerini okutmuştur. İslam tarihi, İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele alır ve sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunar. İslam tarihinde genel olarak Hz. bir diğer nokta da islam tarihi boyunca darül islam-islam devleti- içinde yaşayan pek çok gayrimüslim olmasına rağmen, bu konuda da bir simetriye rastlayamıyoruz, darül harpte yaşayan hemen hiç... İslam tarihinin İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak e ... İslamiyet | Tarihi Olaylar ... ... İslam tarihinin İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele aldığını ve çıkan sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunduğunu belirtmekte yarar vardır....