İslam Tarihi

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

Kitabı okumak veya indirmek için İslam Tarihi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2011-09-21
DOSYA FORMATI 6,8 MB
ISBN 9944301985
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu İslâm Tarihi, tarihî vak’aların kronolojik bir sırayla anlatılmasından ibaret kuru bir tarih kitabı değildir. Tahlilî ve tenkidî bir tarihtir. Bu bakımdan tarihî vak’aların kök sebeplerini açıklayan; dünün, bugünün ve yarının meselelerine çözüm getiren bir eser mahiyetindedir.Eser, bugün İslâm’ı ve İslâm topluluklarını yeniden ve doğru bir surette anlamak ihtiyacında olan Müslüman Türk gençliğine birçok temel gerçekleri tanıtacak, asırlar boyu gizli kalmış ihtilafların içyüzünü gösterecek, bilhassa dinî hiçbir esasa dayanmayan, tamamen siyasi kaynaklı ihtilâfların gerçek yüzünü ve bunların ortadan kaldırılmasının en sağlam yollarını açık seçik ortaya koyacak bir vukuf ve tahlil gücüne sahip bulunmaktadır.Eser, tarihî ihtilafların giderilerek, İslâm birliğinin nasıl sağlanacağının yollarını açık seçik gösterirken, Doğu ve Batının gerçeklerini birleştirerek tevhidçi bir görüşle birleştirici ve bağdaştırıcı bir şekilde bunun esaslarını gelecek nesillere göstermiştir.İslâm’ın tarihinin iyi ve doğru anlaşılmasının, İslâm’ın bugününe ve yarınına en büyük hizmeti yapacağına inandığımız için bu değerli eserin dikkatle okunmasını tavsiye ederiz.

...denilen bir belge ortaya çıktı. Böylece Hz ... Islam Tarihi Ders Notları ... . İslam ordularının saldırıları sonucu yıkıldılar. Hz.Hatice, peygamberimizin ilk eşi, çocuklarının annesi ve ilk Müslümanlardan olması sebebiyle İslam tarihinde özel bir yere sahiptir. . ISLAM TARIHI. 1 - Asr-ı Saadet. Bu dönem Muhammed'in 632'de vefatı ile sona ermiştir. Bu tarihten sonra İslam tarihi'nin 2. devresi olan Dört Halife devri başlamıştır. Çağdaş din bilimlerinde İslam tarihi sı ... İslamiyet | Tarihi Olaylar ... . Çağdaş din bilimlerinde İslam tarihi sıklıkla bu dönem ile başlar. İSLAM TARİHİ. Arabistan'ın Sınırları: Doğuda:Basra Körfezi. Batıda:Kızıl Deniz. Kuzeyde:Filistin ve Suriye. Güneyde:Hint Okyanusu. İslam Öncesi Arap Yarımadası: İslam öncesi Arap toplumu kabileler... İslam tarihi ders notları için tüm sayfayı inceleyiniz. Bu konumuzda islam tarihi özet bir şekilde anlatılmaya çalışılacaktır. islam tarihi konu anlatımı içeriği belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. 9. sınıf tyt - yks tarih. Kanalımıza abone olmak için tıklayın https://goo.gl/JpWdhc. İslam Tarihi ve Uygarlığı - Hicret ve Medine İslam Devleti -2 - Продолжительность: 13:39 Hocalara Geldik 75 028... Hendek Savaşı'nı kim kazandı? Hendek Savaşı, İslam tarihinin dönüm noktalarından biridir. Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihine yaptığı katkılarla, adını tarihe altın harflerle yazdıran bir isim. ...harflerinden doğan İslâm yazısını sanat gayesiyle yazan ve öğreten kişi. hilafet: İslam tarihindeki devlet başkanlığı, yöneticilik. İslam devletlerinde bakanlığa denk düşen görev. teoloji: ilahiyat bilimi. İSLAM TARİHİNİN KAYNAKLARI 1-KURAN-I KERİM: Müslümanların kutsal kitabı. Hicret ile İslam devleti kurulmuştur. Hz.Muhammed yeni kurulan İslam devletinin ilk başkanı olmuştur. Hakikî ve doğru tarih İslâm tarihidir. Bu tarih ilk insan, ilk peygamber Hz. Gerçek tarihi anlatan kaynak, Hak din olan İslâm'ın kaynaklarıdır. Geçmişi ve geleceği beşere ders veren Kur'ân'dır. Tarihteki tüm Müslüman millet ve devletler, İslâm Tarihi biliminin konusudur. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın ayrıca, Türk-İslâm Tarihi, İslâm Kurumları Tarihi, Paleografi-Epigrafi derslerini okutmuştur. İslam tarihi, İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele alır ve sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunar. İslam tarihinde genel olarak Hz. bir diğer nokta da islam tarihi boyunca darül islam-islam devleti- içinde yaşayan pek çok gayrimüslim olmasına rağmen, bu konuda da bir simetriye rastlayamıyoruz, darül harpte yaşayan hemen hiç... İslam tarihinin İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele aldığını ve çıkan sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunduğunu belirtmekte yarar vardır....