Nefsin Özellikleri (Muslihu’n-Nefs)

Kitabı okumak veya indirmek için Nefsin Özellikleri (Muslihu’n-Nefs) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-04-13
DOSYA FORMATI 3,2 MB
ISBN 6056487576
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Ömer el-Fuâdî’ye ait elinizdeki bu eser de insanın kendini tanıyıp kendinde bulunan potansiyeli ortaya çıkarması açısından tasavvufun teorik yönüne önemli bir katkıda bulunmayı vaad etmektedir.Ömer el-Fuâdî, nefsin hallerini ele aldığı eserini yazış gayesinin, seyr ü sülûka yeni başlayan müritlere, “Nefsini bilen Rabb’ini bilir.” rivayeti çerçevesinde, nefsin hallerine dair genel bir malumat vermek ve maneviyat yolunda ilerleyenlerin işlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtir.Ömer el-Fuâdî, nefsin tavırlarına dair bu risâlesinin diğer sûfîlerin bu alandaki çalışmalarından ayrılan yönünün, nefsin her bir tavrını ayrıntılı bir şekilde ele almak olduğunu belirtir.Yahya Şirvanî’den itibarenki eserler, etvâr-ı seb’anın altı tanesini -emmâre, levvâme, mülhime ya da mülheme, mutmaine, râziyye, merziyye- incelemişler ancak bunda da metodik davranmamışlardır. Açıklamalarda kendi tercihlerine göre bazılarına ağırlık vermişler, nefsin tavırlarının tamamını ayrıntılı bir şekilde ele almamışlardır. Ömer el-Fuâdî de bu altı tavrı incelemiş ancak nefsin sadece yerilen değil, övülen sıfatlarına da eserinde yer verip bunları ayrıntılı ve metodik bir şekilde açıklamaklamıştır.İnsanın yaratılış gayesi, şeriatla amel, tarikata sülûk etmekle de “tecellî-i ef’âl, tecellî-i sıfat ve tecellî-i zât ile tekmîl-i marifetullahtır”. Yani insanoğlunun kendisinde kontenjan olarak bulunan Hakk’ın sıfatlarını fiile dönüştürmektir. İstidat ve kabiliyetine göre herkesin bunu gerçekleştirmesi kendi üzerine farzdır.Allah (c.c.) nefs ile insanı imtihan etmekte olup herkesin nefs-i emmâresi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kulluk yolunda nefsin özelliklerinin bilinmesi herkes için elzemdir.Bu kitap “marifet” adı verilen bu hâle kavuşmak için insanlara kılavuz olsun amacıyla kaleme alınmıştır. 

...e yer verip bunları ayrıntılı ve metodik ... Nefsi Mutmainne ... ... Ömer el-Fuâdî'ye ait elinizdeki bu eser de insanın kendini tanıyıp kendinde bulunan potansiyeli ortaya çıkarması açısından tasavvufun teorik yönüne önemli bir katkıda bulunmayı vaad etmektedir. Güzel bir eğitim ile ise "emmarelik"ten kurtularak Mi'rac'a doğru kanat açılır. Dendi ki, "nefs" terbiye olunca olur, "nefiiiiis". Her iki âlemin de özellikleri kendisinde mevcuttur. (Allah'tan başka ilah yoktur) (İlah anca ... Nefis, Nefsin Yapısı, Özellikleri... | İslam Dergisi ... . (Allah'tan başka ilah yoktur) (İlah ancak Allah'tır). Nefsi natıka bu mertebede Akıl ismiyle müsemma olur. Duyanlara, yaşayanlara, uyanlara ne mutlu. Üst basamaklarda bulunan cennet ehli kullara ne mutlu. Genelin sahip olduğu nefis, "Nefsi natıka"dır. Diğer velilerde kısım kısım bulunan özellikleri şahsında birleştirmiştir. Hayatta kaldığı süre içerisinde mutlu olması halidir. Aydınlanınca (gelen hasletler, bu nurlarla temsil edildiği için) ruhun özellikleri nefsin kalbini doldurmuştur. Mutsuz bir bitki veya bir hayvan yoktur, bu dünyaya mutlu ve başarılı bir yaşam sürmeleri için gönderilmişlerdir. Ayrıca, nefis, akıl ve ene gerek temel özellikleri, gerekse... Nefsin Özellikleri (Muslihu'n-Nefs) / Hoşgörü incelemesi, yorumlar, özellikleri, fiyat ve taksit seçenekleri için tıklayın! Nefsin Özellikleri (Muslihu'n-Nefs). Hoşgörü. Kargolama Süresi: 5 İş Günü. Mülhime nefsin sıfatları; ilim, doğruluk, tevazu, gayret, cömertlik, sabır ve şükürd...