Hüve Nüktesi

Bediüzzaman Said Nursi

Kitabı okumak veya indirmek için Hüve Nüktesi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2006-09-01
DOSYA FORMATI 7,75 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakîkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu´ciznümâ dahi tılsımdır. O Kelâm-ı İlâhî´nin mühim tılsımlarını izn-i İlâhî ile Risâle-i Nur halletmiştir. Bilhassa 30. Söz olan "Ene ve Zerre Risâlesi", 23. Lem´a olan "Tabiat Risâlesi", 10. Söz olan "Haşir Risâlesi" ve "Hüve Nüktesi" gibi mühim eserlerde bu müşkillerin halledildiğini görmek mümkündür.Hava zerresinde Allah´ın varlığının ve birliğinin cerhedilemez bir şekilde îzâh ve isbât edildiği "Hüve Nüktesi" işte o anahtar eserlerden birisidir. Hüve Nüktesi "Gençlik Rehberi" içinde yer aldığı zaman buradaki kuvvetli îmân hakîkatına karşı gelemeyenler, kitâbı yasaklatma gibi akıl dışı bir yolu seçmişlerdi.Üstâd Hazretleri (ra) konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulunuyor:"Ben zannederim ki; "Hüve Nüktesi" gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, onların istinâdgâhı olan tabiat tâgûtunu dağıtmış, kesîf toprakta bir derece saklayabilirken, şeffaf havada Hüve Nüktesi´nden sonra hiç bir cihetle o tâgûtu saklamak imkânı kalmamış ki, küfr-i inâdî ve temerrüd-i irtidâdî sebebiyle adliyeyi aldatıp aleyhimize sevkediyorlar."

...tesi). Gayet cüz'î ve küçük bir vazifede, küllî ve geniş bir delil-i ehadiyete işaret eder ki, "Hüve Nüktesi" haşiyeleriyle bunu gayet kısaca isbat ediyor ... Hüve Nüktesi | Forum ... . Hüve Nüktesi. -1-. Çok azîz ve sıddîk kardeşlerim, Kardeşlerim, -2- ve -3-'daki -4- lâfzında, yalnız maddî cihette bir seyahat-i hayaliye-i fikriyede hava sayfasının mütâlâasıyla âni bir sûrette görünen bir... Bediüzzaman Said Nursi. Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakîkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; ... Hüve Nüktesi ve Şerhi ... . Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakîkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu´ciznümâ dahi tılsımdır. Hüve Nüktesi. Submitted by ali on Thu, 12/21/2017 - 22:20. Language Turkish. Hüve Nüktesi'ni tam anlayan bir mü'minin ilme'l-yakìn îmânı, evliyâların ayne'l-yakìn, belki hakka'l-yakìn îmânı mesâbesindedir. Zîrâ her bir hava zerresi içinde âlemdeki ses ve sûretler kaydedilmiştir. Hüve Nüktesi"Gençlik Rehberi" içinde yer aldığı zaman buradaki kuvvetli îmân hakîkatına karşı gelemeyenler, kitâbı yasaklatma gibi akıl dışı bir yolu seçmişlerdi. Hüve nüktesi üzerine. Ahmet Bey: "Hüve Nüktesinin açıklamasını yapar mısınız?" Bu mukaddes kelimelerde geçen "Hu" veya "Hüve" lâfızları zamirdir, "O" demektir; Allah'a râcidir, yani "Allah" lafzı......