Hacı Bayram-ı Veli

Yrd. Doç. Dr Ali Güler

Kitabı okumak veya indirmek için Hacı Bayram-ı Veli çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2018-07-05
DOSYA FORMATI 8,78 MB
ISBN 6052365724
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Hacı Bayram-ı Velî,Müslüman Türk milletinin yetiştirdiği ve “ulu kişi” diye andığı insanlardan birisidir. Anadolu’nun göbeğinde, Ankara’da doğup büyümüş ve aldığı ciddi eğitim ile çevresine örnek olmuştur. Daha sonra “müderris” olarak Ankaralılara hizmetler vermiş, etkileri günümüze uzanan ve ismiyle anılan “Bayramiyye” tarikatının kurucusu olmuş bir manevi önderdir. Hacı Bayram-ı Velî Ankara’nın “sahibidir.” Bu eserde Hacı Bayram-ı Velî her yönüyle ele alınmıştır. O’nun manevi/dini duruşu; İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Maturudi, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Velî çizgisindeki çok önemli bir halkadır. Hacı Bayram, doğru İslam’ı, Kur’an İslam’ını ve “Ben güzel ahlakı tamamlamak için dünyaya geldim” diyen Hazreti Muhammed’in sünnetini arı duru Türkçesi ile anlatan, öğrencilerine Arapça ve Farsçadan önemli eserleri çevirttiren bir manevi önderdir. Hacı Bektaş-ı Velî’nin, “eline (iline/devletine), beline (sınırlarına/vatanına), diline (Türkçene) sahip çık!” Düsturuna Anadolu’nun ortasında, Ankara’da ses vermiştir. Ruhu şad olsun. Hacı Bayramların bu topraklara ektikleri “kardeşlik, sevgi, birlik ve bütünlük” tohumları hep yeşersin, daima yaşasın.

... büyük velîlerinden oldu. Hacı Bayram-ı Velî, hocası ile hacca gitti ... Hacı Bayram-ı Veli :. Hacıbayramveli, Hacı Bayramveli, Haci... ... . Şehre ulaştığında Hacı Bayram-ı Velî'nin talebeleriyle ekin biçmeye gittiğini öğrendi. HACI BAYRAM-I VELİ. Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lakabı "Hacı Bayram"dır. 1352 (H. 753) tarihinde Ankara'nın Çubuk Çayı üzerinde Zülfadl (Sol-fasol) köyünde doğdu. Hacı Bayram-ı Veli (1352 ? - 1429 ?), Mutasavvıf, şair. Şeyhi Hamidüddin ile ilk görüşmesi bir bayram gününe rastladığı ... Hacı Bayram-ı Veli ... . Şeyhi Hamidüddin ile ilk görüşmesi bir bayram gününe rastladığı için mürşidi ona "Bayram" diye hitabetmiş, daha sonra adı Bayram kalmıştır. Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yetişti. Eserlerini diğer Hacı Bektaş-ı Veli yoldaşları gibi Türkçe olarak yazarak Türkçe kulanımını Anadolu'da önemli şekilde etkiledi. Gerçek ismi Numan bin Ahmed bin Mahmud olan Mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli 1352 yılında Ankara'nın Solfasol (Zülfadl) köyünde doğmuştur. Küçük yaşta öğrenime başladı. Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yetişti. Eserlerini diğer Hacı Bektaşi Veli yoldaşları gibi Türkçe olarak yazarak Türkçe kulanımını Anadolu'da önemli şekilde etkiledi. Hacı Bayram Veli 1429 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Türbesi 1427 yılında kendi adına yaptırılan Hacı Bayram Caminin kıble istikametindedir. Hacı Bayram-ı Velî'den Nasihatler. Hattâ Ankara'nın mâlî ve askerî düzeni bozuldu. Bunun üzerine Sultan, Hacı Bayram-ı Velî'den talebelerinin listesini istemek zorunda kaldı. Hacı Bayram-ı Velî (r. aleyh) buyurdu ki Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yetişti. Eserlerini diğer Hacı Bektaş-ı Veli yoldaşları gibi Türkçe olarak yazarak Türkçe kulanımını Anadolu'da önemli şekilde etkiledi. Hacı bayram-ı veli h.z. [ Kaddesallahu Sırrahulaziz ]. Fâtih Sultan Mehmed Hanın fethedeceğini müjdeleyen büyük velînin adı Nûmân bin Ahmed bin Mahmûd, lakabı Hacı Bayram-ı Veli'dir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, "Çubuk Suyu" kenarında bir köyde (Solfasol Köyü'nde) dünyaya gelmiştir. Babası, Koyunluca Ahmed diye bilinen bir zattır. Bu zatın üç oğlu vardı. Hacı Bayram-ı Veli, on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda Anadolu'da yetişmiş olup, Fâtih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedeceğini müjdeleyen büyük velidir. hacı bayram veli'nin kehaneti çok değil, yirmi yıl sonra gerçekleşecektir. en yetkili uzmanlarından sayılan abdülbaki gölpınarlı'nın yaptığı şu açıklama, hacı bayram velı'nin halkçı yönünü vurguladığı. Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yetişti. Eserlerini diğer Hacı Bektaşi Veli yoldaşları gibi Türkçe olarak yazarak Türkçe kulanımını Anadolu'da önemli şekilde etkiledi. Hacı Bayram-ı Velî, hocası ile hacca gitti. Hac vazîfelerini yaptıktan sonra Aksaray'a geldiler. Rüyâsında, boynuna bir zincir takılmış ve zorla Ankara'da Hacı Bayram-ı Velî'nin eşiğine bırakılmıştı. Hacı Bayram Veli'nin şeyhi Somu...