Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan

Hamdullah Müstevfi Kazvini

Kitabı okumak veya indirmek için Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-04-17
DOSYA FORMATI 5,53 MB
ISBN 6054921768
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Târîh-i Güzîde’nin yazarı Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî, H.680/M.1281’de Kazvîn’de doğdu. Arap asıllı Şiî bir ailenin çocuğu olan Hamdullâh, Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in saflarında savaşarak ölen, Hürr b. Yezîd er-Riyâhî’nin ahfadındandır.Târîh-i Güzîde’nin dördüncü bâbının altıncı faslı “Zikr-i Pâdişâhân-i Selçûkiyân” başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. Birinci şubede Selçukluların zuhurundan başlayıp günümüzde Büyük Selçuklular ve Irak Selçukluları olarak isimlendirilen dönem hakkında, ikinci şubede Kirmân Selçukluları ve üçüncü şubede ise Rûm’daki Selçuklular yani Anadolu Selçukluları hakkında bilgi verilmektedir.“… İslâm döneminde hüküm süren devletlerin yöneticilerinin her biri, bir ayıp ve kire bulaşmışlardı: Meselâ Benî Ümeyye zındık, Mu‘tezilî ve Hâricî; Benî Abbâs’dan bazıları Mu‘tezilî; Benî Leys ve Âl-i Büveyh Râfızî; Gaznevîler, Hârezmşâhîler ve Salgurîler ise asla ve esasa saygısız idiler. Selçuklular ise bu ayıp ve kusurlardan temiz, Sünnî, pâk dîn, iyi ve güzel i‘tikâdlı, hayır sahibi ve ra‘iyyete müşfik idiler…”“… Onlara isyân eden Selçuklu emîrleri ve atabeglerinin her biri bir belâya tutuldu. Kurtulma vesîlesi aradıkları her yerden bir musîbet ve zillet gördüler. Velinimetlerine karşı verdikleri sözü tutmamaları sebebiyle helâk rüzgârı, ansızın geldi. Hak Subhâne ve Teâlâ, hiç kimseyi nimet kâfirliğine giriftâr etmesin…”Bu eserin, son yıllarda artan Selçuklu tarihine ilgiye katkıda bulunacağını ümit ediyor ve Arap asıllı bir yazarın olaylara nasıl baktığını görmenin tarih meraklıları için ufuk açıcı olacağını düşünüyoruz.

...gamberler tarihi, eski İrân tarihi, Hz ... Târîh-i GüzîdeZikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân ... . eden bazı muahhar kaynaklarda Selçuk‟un. 13.60 TL. Tarih-i Güzide'nin dördüncü babının altıncı faslı "Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. 821743. Tarih-i Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Bilge Kültür Sanat. 20.00. Tarîh-i Güzide'nin yazarı Hamdullah Müstevfî-i Kazvini, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. Târî ... Tarih-i Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan Yorumları ve... ... .680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. Târîh-i Güzîde'nin dördüncü bâbının altıncı faslı "Zikr-i Pâdişâhân-i Selçûkiyân" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. 6 Târîh-i Güzîde nin dördüncü bâbının altıncı faslı Zikr-i Pâdişâhân-i Selçûkiyân başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. Tarih-i Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Bilge Kültür Sanat. 17.00.

Tarîh-i Güzide'nin yazarı Hamdullah Müstevfî-i Kazvini, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. ...Hürr b. Yezid er-Riyahi'nin ahfadındandır.Tarih-i Güzide'nin dördüncü babının altıncı faslı "Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. Tarihi Güzide Zikri Padişahani Selçukiyan. Hamdullah Müstevfi Kazvini Bilge Kültür Sanat. 9786054921768. 424901. Tarihi Güzide Zikri Padişahani Selçukiyan. 452120. Tarih-i Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Bilge Kültür Sanat. 15.00. Tarîh-i Güzide'nin yazarı Hamdullah Müstevfî-i Kazvini, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. 16.30 TL. Tarih-i Güzide'nin dördüncü babının altıncı faslı "Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. Luvi Uygarlığı Anadolu ve Ege Arasında Kimlik, Kültür, Dil ve Din Cilt 1 Tarih » İnceleme-Araştırma » Tarih i Güzide Zikr i Padişahan i Selçukiyan. Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Hamdullah Müstevfi-i Kazvini Bilge Kültür Sanat. 11.00. Tarîh-i Güzide'nin yazarı Hamdullah Müstevfî-i Kazvini, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. Tarih-i Güzide'nin dördüncü babının altıncı faslı "Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. ...Prehistorya Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Protohistorya Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi ...