Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan

Hamdullah Müstevfi Kazvini

Kitabı okumak veya indirmek için Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2015-04-17
DOSYA FORMATI 5,92 MB
ISBN 6054921768
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Târîh-i Güzîde’nin yazarı Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî, H.680/M.1281’de Kazvîn’de doğdu. Arap asıllı Şiî bir ailenin çocuğu olan Hamdullâh, Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in saflarında savaşarak ölen, Hürr b. Yezîd er-Riyâhî’nin ahfadındandır.Târîh-i Güzîde’nin dördüncü bâbının altıncı faslı “Zikr-i Pâdişâhân-i Selçûkiyân” başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. Birinci şubede Selçukluların zuhurundan başlayıp günümüzde Büyük Selçuklular ve Irak Selçukluları olarak isimlendirilen dönem hakkında, ikinci şubede Kirmân Selçukluları ve üçüncü şubede ise Rûm’daki Selçuklular yani Anadolu Selçukluları hakkında bilgi verilmektedir.“… İslâm döneminde hüküm süren devletlerin yöneticilerinin her biri, bir ayıp ve kire bulaşmışlardı: Meselâ Benî Ümeyye zındık, Mu‘tezilî ve Hâricî; Benî Abbâs’dan bazıları Mu‘tezilî; Benî Leys ve Âl-i Büveyh Râfızî; Gaznevîler, Hârezmşâhîler ve Salgurîler ise asla ve esasa saygısız idiler. Selçuklular ise bu ayıp ve kusurlardan temiz, Sünnî, pâk dîn, iyi ve güzel i‘tikâdlı, hayır sahibi ve ra‘iyyete müşfik idiler…”“… Onlara isyân eden Selçuklu emîrleri ve atabeglerinin her biri bir belâya tutuldu. Kurtulma vesîlesi aradıkları her yerden bir musîbet ve zillet gördüler. Velinimetlerine karşı verdikleri sözü tutmamaları sebebiyle helâk rüzgârı, ansızın geldi. Hak Subhâne ve Teâlâ, hiç kimseyi nimet kâfirliğine giriftâr etmesin…”Bu eserin, son yıllarda artan Selçuklu tarihine ilgiye katkıda bulunacağını ümit ediyor ve Arap asıllı bir yazarın olaylara nasıl baktığını görmenin tarih meraklıları için ufuk açıcı olacağını düşünüyoruz.

...Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Bilge Kültür Sanat ... Târîh-i GüzîdeZikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân ... . 15.00. Tarîh-i Güzide'nin yazarı Hamdullah Müstevfî-i Kazvini, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. 16.30 TL. Tarih-i Güzide'nin dördüncü babının altıncı faslı "Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. Luvi Uygarlığı Anadolu ve Ege Arasında Kimlik, Kültür, Dil ve Din Cilt 1 Tarih » İnceleme-Araştırma » Tarih i Güzide Zikr i Padişahan i Selçukiyan. Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Hamdullah M ... Tarih-i Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan Yorumları ve... ... . Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Hamdullah Müstevfi-i Kazvini Bilge Kültür Sanat. 11.00. Tarîh-i Güzide'nin yazarı Hamdullah Müstevfî-i Kazvini, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. Tarih-i Güzide'nin dördüncü babının altıncı faslı "Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan" başlığıyla Selçuklulara ayrılmış ve Selçuklu tarihi üç şubeye taksim edilmiştir. ...Prehistorya Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Protohistorya Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Tarih Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Türk. Tarih Nedir26,65 TL2 satıcı, en ucuz 26 TL. Tarih-i Güzide… Devamını OkuTarih-i Güzide Zikr-i Padişahan-i Selçukiyan PDF Kitabı Özeti Oku - Hamdullah Müstevfi Kazvini. Hamdullâh Müstevfi-i Kazvînî, Târih-i Güzîde (Zikr-i Pâdîşâhân-i Selçukiyân). Ed. İlk alt başlık öncesinde, Zikr-i Pâdişâhân-ı Selçukiyân isimli bir yan başlığa yer verilmektedir. Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Hamdullah Müstevfi-i Kazvini Bilge Kültür Sanat. 13.00. Tarîh-i Güzide'nin yazarı Hamdullah Müstevfî-i Kazvini, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. Tarih-i GüzideZikr-i Padişahan-i Selçukiyan. Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî Bilge Kültür Sanat. 15.00. Tarîh-i Güzide'nin yazarı Hamdullah Müstevfî-i Kazvini, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu....